Samfunnsdelen av kommuneplanen sier noe om kommunens hovedsatsingsområder og hvilke mål og strategier kommunen har innenfor disse områdene. I tillegg har samfunnsdelen et kapittel som heter "Langsiktig arealstrategi", hvor hovedlinjene for arealbruken trekkes opp. Hvor ser vi for oss de større nye utbyggingsområdene? Hvilke grep vil vi gjøre for å skape et levende sentrum? Her er noe som angår de fleste. 

Ny samfunnsdel ble vedtatt i 2010. Viktige dokumenter underveis i planarbeidet:

Spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel kan rettes til Per Steinar Skjølaas (per.steinar.skjolaas@hamar.kommune.no ) eller Tone Wabakken (tone.wabakken@hamar.kommune.no )