Gartnerutsalg i Klukhagan barnehageSolplassvegen 22,
2319 Hamar
Tlf.: 62 56 33 54

Styrer: Trude Fiskum

Barnehagen vår:
Klukhagan barnehage ligger ved Volljordet på toppen av Hamar, og har plass til 60 barn i alderen 0 – 6 år.
Bygningen består av lyse, trivelige, fleksible og romslige rom med et felles kjøkken midt i barnehagen. Ute har vi vår egen lekeplass rundt huset. I tillegg grenser barnehagen til Klukhagan friområde med skog, turstier, lekeplass og lysløype, noe som gir store muligheter for friluftsliv og fysisk utfoldelse. Barnehagen har også sine egne plasser inne i skogen.

I Klukhagan barnehage er vi mye ute i skogen vår.Avdelingene våre
Stjerneskuddet og Solstrålen har 12 barn hver i alderen 0 – 3 år (Småbasen). Hver av disse avdelingene er bemannet med en pedagogisk leder og en barnehagelærer og to barne- og ungdomsarbeidere/assistenter.

Månetoppen har plass til 36 barn i alderen 3 – 6 år (Storbasen). Månetoppen er bemannet med to pedagogiske ledere og fire barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter. Tre dager i uka deler Månetoppen seg inn i grupper etter alder: Astronautene er for femåringene, Kompasset består av fireåringene og Mikroskopet er treåringene. Aktivitetsrommet, biblioteket og formingsrommet blir da flittig brukt, i tillegg til at det alltid er en gruppe på tur i den flotte skogen vår.

Miljøprofil
Klukhagan barnehage har en miljøprofil og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Søppelsortering, kompostering og gjenbruk er viktige fokus for oss. Gjennom barnehagetiden ønsker vi at barna skal føle glede ved å utforske og oppleve naturen og utvikle respekt og kjærlighet for den. 

Dyktige medarbeidere – 15 årsverk + renholder og vaktmester, er med på å bygge opp vår egen kultur, der vi hele tiden utvikler oss i tråd med barnehagens miljøfokus.

Gruppesammensetningen kan variere noe fra år til år, avhengig av barnas alder og søkermasse, men barnehagens fleksible planløsning ivaretar eventuelle endringer.

Skogenområdet Klukhagan er i bruk både sommer og vinter.

Naturens materialer kan bli flotte kunstverk.