Solplassvegen 22,
2319 Hamar
Tlf.: 625 63 354

Styrer: Mette Fjørtoft

Utelek i Klukhagan Skirenn i Klukhagan.

Klukhagan barnehage åpnet i august 2008 og er beliggende på boligområdet Volljordet i Hamar. Barnehagen har plass til 64 barn i alderen 0 - 6 år.

Huset vårt
Bygningen består av lyse, trivelige, fleksible og romslige rom og har et flott uteområde. Store deler av uteområde grenser mot Klukhagan friområde med skog, turstier, lekeplass og lysløype,noe som gir gode muligheter for fysisk utfoldelse og friluftsliv. Barnehagen har også sin egen lille plass inne i skogen.

Avdelingene våre
Stjerneskuddet og Solstrålen har 12 barn hver i alderen 0 - 3 år.(Små - basen) Småbarnsavdelingene er bemannet med hver sin pedagogiske leder. I tillegg er det en førskolelærer og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter på hver av avdelingene. Månetoppen har plass til 36 barn i alderen 3 - 6 år.(Store - basen) Den store basen er bemannet med to pedagogiske ledere og fire barne- og ungdomsarbeidere/assistenter.

Basen er delt opp i tre mindre grupper noen dager i uka. Aktivitetsrommet, biblioteket og formingsrommet blir da flittig brukt, i tillegg til at det alltid er en gruppe på tur i den flotte skogen vår. Måneklubben er klubben for de av barna som skal starte på skolen,og de samles en gang i uka.

Miljøprofil
Klukhagan barnehage har en miljøprofil og er sertifisert som "miljøfyrtårn". Vi er en foregangsbarnehage med tanke på miljøarbeid. Søppelsortering, kompostering og gjenbruk er viktige fokus hos oss. Både barn, foreldre og personalet oppfordres til å sykle eller gå til barnehagen hvis de bor i nærheten.

Som en relativt ny barnehage er vi godt i gang med å bygge opp vår egen kultur, satt sammen av dyktige medarbeidere - 15 årsverk totalt + renholder og vaktmester i delte stillinger.

Barnehagens  fleksible planløsning gjør at vi kan variere gruppesammensetningene fra år til år avhengig av barna alder og søkermasse.

Sunt fiskemåltid! Det spirer og gror hos oss.