Hamar Naturskole er også en betydelig kursarrangør for skole og barnehagesektoren. Gjennom temakurs, halv og heldagskurs og kveldskurs ønsker vi å motivere og inspirere de ansatte til selv å bruke naturens som sitt undervisningsrom.

Vi holder kurs innenfor hovedområdene våre som er vann, skog, friluftsliv, energi, klima, miljø og kulturminner. Under følger en oversikt over noen kurs vi har holdt:

 • Nysgjerrigpermetoden
 • Vann
 • Skogen året rundt
 • Mat på bål
 • Førtsehjelp
 • Fiskesprell
 • Småkryp
 • Ut i skogen, ned på kne!
 • Turtips for barnehagedagen
 • Vannsekken for barnehage
 • Kjøkkenbenkkjemi
 • Nysgjerrig jeg?

De aller fleste kursene tilpasser vi lokalt i forhold til emne, sted og målgruppe. Men vi har også noen få fastlagte kurs  som man kan melde seg på.

TYPE KURSFOR HVEMDATOTID

VANN + VÅR
Hva kan vi gjøre med vann?
Vanneksperimenter, energi + vann
Forskning i vann og vannterrarier 

Barnehageansatte

30.mars

12.00-14.30

GJØR ET SPIKK
Vi blir kjent med de ulike trærne og aktiviteter som kan brukes. Lærer også å spikke i rått trevirke. Hvilket tre er egnet og hva kan vi spikke? Når kan vi spikke

Barnehageansatte

2.mai

12.00-14.30


Ta kontakt med oss på Naturskolen på mail: hans.christian.johnson@hamar.kommune.no  eller Hans Christian på tlf: 909 70 977 hvis du har noen spørsmål eller ønsker kurs.