Logopedi

Logopedtjenesten i Hamar kommune gir behandling på følgende områder: 

  • taleflytvansker (løpsk tale og stamming)
  • uttalevansker/språkvansker
  • stemmevansker
  • spise- og svelgvansker
  • afasi.

Logopedtjenesten er et lavterskeltilbud. Dette innebærer logopedisk hjelp/behandling i et mindre omfang som direkte hjelp til barn i barnehagealder og elever i grunnskolen.  
 

For barn i barnehagealder og for elever i grunnskolen vil hjelpen som hovedregel bli gitt i barnehagen eller skolen. Det forutsettes at foresatte øver med barnet hjemme.
 

Om det fortsatt er behov for behandling og logopedisk hjelp etter gjennomført lavterskeltilbud, foretas det en vurdering av den enkelte logoped, i samråd med foresatte. Det foretas en vurdering om det er hensiktsmessig med en henvisning til HIPPT for videreutredning og vurdering av logopedbehandling.
 
Kontaktperson: René Gregor - tlf. 976 48 484
 
Logopeder:
Mathias Migocki               
Sarah Jaggi                         
Marielle Erichsen