Logopedtjenesten i Hamar kommune holder til i Hamar rådhus, og logopedene gir behandling på følgende områder: 
  • taleflytvansker (løpsk tale og stamming)
  • uttalevansker/språkvansker
  • stemmevansker
  • spise- og svelgvansker
  • afasi.
Logopedtjenesten er et lavterskeltilbud. Dette innebærer logopedisk hjelp/behandling i et omfang av 10 timer som direkte hjelp til barn i barnehagealder og elever i grunnskolen.  
 
For barn i barnehagealder vil hjelpen bli gitt i barnehagen. Dersom det er ønskelig kan hjelpen også gis i Hamar Rådhus slik at foresatte kan følge barna og motta veiledning for oppfølgning. 
 
For elever i grunnskolen vil også hjelpen som hovedregel bli gitt i Hamar Rådhus. Dersom elevene ikke har mulighet til å komme til rådhuset, kan det avtales hjelp på skolen etter skoletid, eventuelt i skoletiden dersom foresatte søker eleven fri fra undervisning. 
 
Om det fortsatt er behov for behandling og logopedisk hjelp etter gjennomført lavterskeltilbud, anbefaler Logopedtjenesten en henvisning til HIPPT for videreutredning og vurdering av logopedbehandling som spesialpedagogisk tiltak for barn i barnehagen og som spesialundervisning for elevene i skolen.  
 
Både barnehagen, skole og logopedtjenesten er behjelpelig med en viderehenvisning til HIPPT etter forespørsel og samtykke fra foresatte. 
 
Logopeder:
Mathias Migocki          mathias.Migocki@edu.hamar.kommune.no      
Sarah Jaggi                Sarah.Jaggi@edu.hamar.kommune.no           
Marielle Erichsen       Marielle.Erichsen@hamar.kommune.no - 958 56 875
 
For informasjon om spesialpedagogisk hjelp /undervisning– kontakt barnehagen/skolen eller Opplæring og oppvekst ved Anne Jacobsen, Rikke Iversen Sæhlie eller Ingrid Steigen Hellerud. Sentralbord: 62 56 30 10.