Spesialpedagogisk team tar utgangspunkt i barnets ressurser og muligheter. Vi arbeider for å gi barna best mulig betingelser for optimal livskvalitet, kommunikasjon, samspill og deltakelse i egen opplæringssituasjon.

Teamet består av spesialpedagoger og logopeder som reiser til barnehagene og skolene (bare logopedene) og jobber direkte med barna. De veileder også pårørende og personalet etter behov.

Spesialpedagogene gir spesialpedagogisk hjelp  til barn etter vedtak på grunnlag av søknad fra pårørende/barnehage og sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtaket er hjemlet i opplæringsloven § 5 – 7.

Det utarbeides en individuell opplæringsplan for hvert enkelt barn som danner grunnlaget for arbeidet.  Den individuelle opplæringsplanen evalueres hvert år.

Logopedene gir tilpasset undervisning og opplæring innenfor områdene:

  • språkvansker
  • taleflyvansker (løpsk tale og stamming)
  • uttalevansker
  • stemmevansker
  • spise- og svelgvansker
  • afasi.

Logopedtjenesten har eget henvisningsskjema som fås ved henvendelse til barnehagene, skolene, helsestasjonen eller lastes ned på denne siden.

I Hamar kommune består spesialpedagogisk tema av 3 logopeder og 9 spesialpedagoger.

Leder:                                                                                                                                                                 
Trine Lise Stensrud  954 75 645  trine.lise.stensrud@hamar.kommune.no

Spesialpedagoger:

Logopeder:

Grete Viken Mobæk 625 63 167 grete.viken.mobaek@hamar.kommune.no

Siv Elin Austdal Vegge 958 56 875 siv.elin.austdal.vegge@hamar.kommune.no

Sonja Sørgård 954 67 025 sonja.sorgard@hamar.kommune.no

 

Linker: