Spesialpedagogisk team tar utgangspunkt i barnets ressurser og muligheter. Vi arbeider for å gi barna best mulig betingelser for optimal livskvalitet, kommunikasjon, samspill og deltakelse i egen opplæringssituasjon.

Teamet består av spesialpedagoger og logopeder som reiser til barnehagene og skolene (bare logopedene) og jobber direkte med barna. De veileder også pårørende og personalet etter behov.

Spesialpedagogene gir spesialpedagogisk hjelp  til barn etter vedtak på grunnlag av søknad fra pårørende/barnehage og sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtaket er hjemlet i opplæringsloven § 5 – 7.

Det utarbeides en individuell opplæringsplan for hvert enkelt barn som danner grunnlaget for arbeidet.  Den individuelle opplæringsplanen evalueres hvert år.

Logopedene gir tilpasset undervisning og opplæring innenfor områdene:

  • språkvansker
  • taleflyvansker (løpsk tale og stamming)
  • uttalevansker
  • stemmevansker
  • spise- og svelgvansker
  • afasi.

Logopedtjenesten har eget henvisningsskjema som fås ved henvendelse til barnehagene, skolene, helsestasjonen eller lastes ned på denne siden.

I Hamar kommune består spesialpedagogisk tema av 3 logopeder og 9 spesialpedagoger.

Leder:                                                                                                                                                                   Bjørg  Larsen  625 63 169  bjorg.larsen@hamar.kommune.no

Spesialpedagoger:

Hilde Skoglund Østvold 958 91 529 hilde.ostvold@hamar.kommune.no

Tove Frykholm 954 79 115 tove.frykholm@hamar.kommune.no

Karianne Lindstad 954 77 201 karianne.lindstad@hamar.kommune.no

Wenche  Skomakerstuen 954 79 844 wenche.skomakerstuen@hamar.kommune.no

Mona Gran Hovde 954 79 544 mona.elisabeth.gran.hovde@hamar.kommune.no

Tahereh Mehrpourshad 954 86 677 tahereh.mehrpourshad@hamar.kommune.no

Trine Lise Stensrud 954 75 645 trine.lise.stensrud@hamar.kommune.no

Siv-Elin Løvås 954 77 326 siv.elin.lovas@hamar.kommune.no

Logopeder:

Grete Viken Mobæk 625 63 167 grete.viken.mobaek@hamar.kommune.no

Siv Elin Austdal Vegge 958 56 875 siv.elin.austdal.vegge@hamar.kommune.no

Sonja Sørgård 954 67 025 sonja.sorgard@hamar.kommune.no

 

Linker: