Mangfoldprisen (info kommer)

Hamarprisen(info kommer)


 

Byggeskikkprisen
For å øke å bevisstheten omkring god byggeskikk, søker vi annet hvert år etter kandidater til denne prisen i Hamar. Bygg og anlegg som får prisen skal: 

  • ha høy kvalitet
  • passe godt inn på stedet
  • ta hensyn til Hamars egenart
  • være et godt forbilde for andre
  • stå som eksempel på vår tids arkitektur

Byggeskikkprisen består av plakett, diplom og hederlig omtale.

Hvem fortjener prisen?
De som ønsker å legge inn forslag på aktuelle kandidater, kan gjøre det. Alle som ønsker det, kan komme med sitt forslag til hvem som kan få "Hamar kommunes byggeskikkpris". Forslaget sendes til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar eller epost til postmottak@hamar.kommune.no  

Du kan også si din mening på vår Facebook-gruppe «Byggeskikkpris for Hamar kommune» eller på Instagram #ByggeskikkHamar.

Prisen har hittil blitt delt ut til disse byggene:

2005: Lille perle - generasjonsbolig til Villa Riise
2007: Kunstbanken
2009: Greveløkka skole
2011: Campus Hamar (Høgskolen i Hedmark)
2013: Trehørningen Energisentral
2015: Melkefabrikken
2017: Hamar kulturhus