Børstad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar. Den ble bygget i 1966, og er proporsjonert for fire parallelle klasser per trinn. Elevtallet ligger rundt 300.

Skolen ligger i den østlige delen av byen, med gangavstand til sentrum og flott natur rundt. Vi er heldige som har den nye Hamar Idrettspark, Børstad kunstgressbane og Børstad frisbeegolf park som nærmeste naboer. Sammen med en innholdsrik skolegård borger dette for masse aktivitet utendørs.

I forbindelse med Hamar idrettspark kan skolen også tilby en stor og flott kantine, der elevene ved skolen kan kjøpe seg lunsj eller sitte og spise medbrakt mat.

Vi jobber hardt og målrettet sammen med 45 ansatte for å skape gode relasjoner og et meningsfullt læringsfellesskap, og det er viktig for oss å være et trygt og godt sted for elevene. 

Skolen har hovedansvaret for opplæring av elever med annet morsmål enn norsk på ungdomstrinnet i Hamar. I denne sammenhengen er vi tilknyttet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO

Internasjonalt arbeid står også sterkt i fokus hos oss. Vi er tilknyttet FN og Unesco gjennom å være FN+-skole og medlemmer av det norske ASP-nettverket, unesco.no  

Hvert år lager elevene ved skolen en FN-avis, og 10.trinnselevene får mulighet til å simulere møter i Sikkerhetsrådet gjennom FN-rollespill, fn.no

Vi tilbyr opplæring i fremmedspråkene Fransk, Tysk og Spansk og Engelsk fordypning, og elever om ønsker noe mer praktisk kan velge seg Arbeidslivsfag. 

Valgfagene vi tilbyr er: 

- Produksjon for scene

- Medier og Kommunikasjon

- Friluftsliv

- Fysisk aktivitet og helse (Allidrett, Håndball, Fotball og Ishockey)

- Design og redesign

- Programmering

- Trafikk (kun for 10.trinnselever)

- Innsats for andre

 

 

 

Børstad ungdomsskole
Børstad ungdomsskole