Husbankens viktigste oppgave på dette området er å bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg og bli boende i en egnet bolig. I tillegg til de økonomiske virkemidlene, er samarbeid, veiledning og kompetansehevende tiltak også viktige virkemidler.

Hamars rolle
Hamar kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Dette er en satsing fra Husbanken Region øst og Hamar har bidratt i forberedelse av programmet.

Satsingen skal bidra til:

  • Bedre tilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Kompetanseheving innenfor det boligsosiale fagfeltet i kommunene
  • Bedre utnyttelse av statlige virkemidler
  • Bedre samarbeid mellom stat og kommune
  • Bedre samordning av kommunens boligarbeid
  • Bedre analyseverktøy og beslutningsgrunnlag for kommunene
  • Økt sektorovergripende læring i kommunene
  • Metodeutvikling innen boligsosialt arbeid

Programmet implementeres i kommune ved at man organiserer et flerårig prosjekt.

Mange utfordringer
Hamar kommune har mange utfordringer når det gjelder boligsosialt arbeid. For å kunne bli tatt opp i programmet må vi synliggjøre våre hovedutfordringer, lage realistiske og utviklende prioriteringer på et eller flere satsingsområder.

Prosjektets forankring og organisering er avgjørende for om vi blir tatt inn i programmet og ikke minst for at vi får maksimalt uttelling av programmet.

Les mer: