Elevrådet består av to tillitsvalgt fra hver klasse. I tillegg kommer leder og nestleder som velges ved et direkte valg. Ny nestleder velges til jul blant alle på 8. trinn. Nesteleder tar over for lederen til jul på 9. trinn slik at lederen går av til jul på 10. trinn. 

Leder og nestleder er elevenes representanter i driftsutvalget.

Det er populært å sitte i elevrådet. Det skyldes nok at elevene ser at de har reell innflytelse på  skolen sin ved å engasjere seg.

Elevrådsstyret forbereder blant annet saker til elevrådsmøtene, og de samordner arbeidet i ulike komiteer. I tillegg til det som elevrådet finner på hvert år har de hovedansvaret for å arrangere humanitær aksjonsdag og juleballet.