Avdelingens arbeidsområde er:

  • IKT strategi / ekommune
  • Handlingsplan
  • Bestiller Hedmark IKT
  • Prosjektkoordinering og prosjektledelse
  • IKT-sikkerhetsansvarlig

Hamar kommune har i samarbeid med Stange kommune, Kongsvinger kommune, Løten kommune, Nord- Odal kommune og Grue kommune utarbeidet felles IKT strategi. 

Kommunene Hamar, Kongsvinger, Stange, Løten, Nord-Odal og Grue har et interkommunalt selskap Hedmark IKT som står for drift av IKT-løsningene.

Kontaktinformasjon:
Sentralbord/Servicekontor: 62 56 30 00 - 62 56 30 10
Leder Marianne Bjønness