Avdelingens arbeidsområde er:

  • Digitaliseringsstrategi
  • Handlingsplan
  • Bestiller Hedmark IKT
  • Prosjektkoordinering og prosjektledelse
  • IKT-sikkerhetsansvarlig

Hamar kommune har i samarbeid med Stange kommune, Kongsvinger kommune, Løten kommune, Sør-Odal kommune, Nord- Odal kommune og Grue kommune utarbeidet felles Digitaliseringsstrategi. 

De samme kommunene har et interkommunalt selskap - Hedmark IKT som står for drift av IKT-løsningene.

Kontaktinformasjon:
Sentralbord/Servicekontor: 62 56 30 00 - 62 56 30 10
Leder Marianne Bjønness