HIPPT har publisert to rapporter om tilpasset opplæring for minoritetsspråklige:
 


Her finner du forskningsrapporter, stortingsmeldinger og offentlige utredninger av særlig interesse for oss i PP-tjenesten: