Utredningen ”Hamarskolen som merkevare”, som er utarbeidet av Komité for barn og unge, og vedtatt  26.09.12 i kommunestyret tar for seg sentrale temaer i skolen. Her vil du finne mål og tiltak som er førende for Hamarskolen i perioden 2013 -.2016