SKOLESTART 2018
Det er registrert 23 skolestartere ved Solvang skole til neste skoleår. Her er en oversikt over dager som kan være lurt å notere seg.

  • Informasjonsmøte for foresatte/foreldre 9. mai kl. 18.00. Her deltar bl.a trinnets lærere, SFO-ansatte og rektor (innbydelse kommer).
  • Besøksdag for barna her på skolen onsdag 6. juni (innbydelse kommer).
  • Temakveld. Vi oppfordrer til å delta på temakveld med Ivar Haug som skal snakke om overgangen mellom barnehage/skole/SFO onsdag 6. juni kl. 18-20 (vedlegg)
  • Åpen SFO. Vi inviterer alle til å bli bedre kjent med SFO-livet og holder åpent onsdag 13.juni fra 17.00-19.00 for skolestartere og deres foresatte.
  • Skolestart mandag 20.august 2018 kl. 09.00
  • Solvang skoles «Foreldreskole» To kvelder etter skolestart har vi samlinger hvor målet er å ha det hyggelig, lærerikt, få informasjon, bli kjent og avklare forventninger. I tillegg arrangeres et temamøte.


FERIER SKOLEÅRET 2017-2018

Høstferien er i uke 41. (9.oktober- 13. oktober)
Juleferien er i uke  52. (mandag 25.desember -  mandag 1. januar)
Vinterferien er i uke 8. (19. februar-23. februar)
Påskeferien er i uke 13. (26.marsl - 2.april)

Elevene har også fri fredag 24.november, fredag 26.januar, 11.mai og 18.mai.

SØKNAD OM EKSTRAFRI
Fra 1. januar 2014 skal alle søknader om ekstrafri skje digitalt. Skjema fylles ut digitalt og det finner dere i menylisten. Eller dere kan finne søknadsskjemaet om ekstra fri her. 

Det er slik at skolen følger opplæringsloven når det gjelder å innvilge ekstra fridager for elever. Opplæringsloven sier dette om permisjon fra den pliktige opplæringa.

  " § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 

SKOLEMELK OG SKOLEFRUKT
Husk å bestille skolemelk og skolefrukt. Det gjøres ved å gå inn på www.skolelyst.no/ og www.skolefrukt.no 


BILKJØRING
Skolen oppfordrer alle foresatte til å hjelpe oss med å gjøre Hauglivegen mer trafikksikker. Vi opplever til tider kaos i trafikken utenfor skolen. Dette gjelder særlig om morgenen.