SKOLESTART 2020
Skolestart er mandag 17.august. 
​Det er 27 elever som starter i 1.klasse. 

​2.-7. trinn møter 08.30 i skolegården.
​1. trinn møter 09.00 i skolegården. 

FERIER SKOLEÅRET 2020-2021

Høstferien er i uke 41. (5.oktober- 19. oktober)
Juleferien er i uke  52. ( 23.desember -  4. januar)
Vinterferien er i uke 9 (1.mars- 5. mars)
Påskeferien er i uke 13. (29.mars. - 5.april)

Elevene har også fri fredag 27.november og fredag 29.januar.

SØKNAD OM EKSTRAFRI
Fra 1. januar 2014 skal alle søknader om ekstrafri skje digitalt. Skjema fylles ut digitalt og det finner dere i menylisten. Eller dere kan finne søknadsskjemaet om ekstra fri her. 

Det er slik at skolen følger opplæringsloven når det gjelder å innvilge ekstra fridager for elever. Opplæringsloven sier dette om permisjon fra den pliktige opplæringa.

  " § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 

SKOLEMELK OG SKOLEFRUKT
Husk å bestille skolemelk og skolefrukt. Det gjøres ved å gå inn på www.skolelyst.no/ og www.skolefrukt.no 


BILKJØRING
Skolen oppfordrer alle foresatte til å hjelpe oss med å gjøre Hauglivegen mer trafikksikker. Vi opplever til tider kaos i trafikken utenfor skolen. Dette gjelder særlig om morgenen.