Området Martodden er under utbygging. Her kan du se reguleringsplan og utbyggingsavtale:
 

Se vedtatt .

Se inngått utbyggingsavtale tilknyttet reguleringsplan for Martodden.