Reguleringsplan og utbyggingsavtale
 

Se vedtatt .

Se inngått utbyggingsavtale tilknyttet reguleringsplan for Martodden.