Reguleringsplan og utbyggingsavtale
 

Se vedtatt Reguleringsplan for Martodden.

Se inngått utbyggingsavtale tilknyttet reguleringsplan for Martodden.