Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Varsel oppstart av planarbeid

Dersom du ønsker å sette deg inn i pågående planarbeid finner du meldinger om oppstart av planarbeider nedenfor på denne nettsiden. Du kan også gå til Plandialog og se det som finnes av både kart og dokumenter for pågående planarbeid.


Sist endret: 14.01.2016
|
|
|