Dersom du ønsker å sette deg inn i pågående planarbeid finner du meldinger om oppstart av planarbeider nedenfor på denne nettsiden. Du kan også gå til Plandialog og se det som finnes av både kart og dokumenter for pågående planarbeid.