Nytt fra Hamar https://www.hamar.kommune.no/ Rekordhøy befolkningsvekst i Hamar https://www.hamar.kommune.no/article42068-792.html Nesten 500 flere hamarsinger i 2016. Thu, 23 Feb 2017 12:32:49 +0100 Home Start går i hundre! https://www.hamar.kommune.no/article42065-782.html Home Start Familiekontakten vært til støtte og hjelp for hele 50 familier med til sammen 100 barn i året som gikk. Wed, 22 Feb 2017 14:38:39 +0100 Dordy Wilson blir ny kunnskapssjef i Hamar https://www.hamar.kommune.no/article42062-792.html Dordy Wilson skal lede skole- og oppvekstfeltet i Hamar. Hun tiltrer stillingen 1. juni i år. Wed, 22 Feb 2017 11:15:20 +0100 Tid for barnehagesøknad https://www.hamar.kommune.no/article42060-780.html Søknadsfristen for å søke barnehageplass i Hamar er 1. mars hvert år. Wed, 22 Feb 2017 07:28:00 +0100 Folkehelse for framtida https://www.hamar.kommune.no/article42058-792.html 1. mars har lag og foreninger i Hamar anledning til å komme på et dialogmøte i kommunestyresalen der folkehelse er diskusjonstema. Tue, 21 Feb 2017 15:20:36 +0100 Stort loppemarked på Ridabu https://www.hamar.kommune.no/article42042-783.html Elverhøi bofellesskap avholder loppemarked 11. og 12. mars. Mon, 20 Feb 2017 07:26:08 +0100 Hedmarksvidda anbefales i vinterferien! https://www.hamar.kommune.no/article42039-785.html HHTs serveringshytter er åpne hver dag i vinterferien (uke 8). Fri, 17 Feb 2017 11:01:02 +0100 Svært godt økonomisk resultat for 2016 https://www.hamar.kommune.no/article42026-792.html Tallene for 2016 viser at Hamar kommune gikk med et regnskapsmessig overskudd på 50,2 millioner kroner. Tjenesteområdene har i sum brukt 2,7 millioner mindre enn budsjett, og kommunen fikk høyere skatteinntekter enn forventet. Den gode befolkningsveksten virket også positivt inn på økonomien. Tue, 14 Feb 2017 12:28:20 +0100 Hamar har tatt aktivt standpunkt mot doping https://www.hamar.kommune.no/article42010-784.html Flere kommuner inngår nå et prosjektsamarbeid med Antidoping Norge, og Hamar er en av dem. Thu, 09 Feb 2017 10:23:28 +0100 Fikk penger fra Lions kalenderaksjon https://www.hamar.kommune.no/article42009-297.html Onsdag 8. februar kunne Lions dele ut hele 180.000 kroner til gode formål i Hamar. Thu, 09 Feb 2017 09:42:38 +0100