Nytt fra Hamar planavdeling https://www.hamar.kommune.no/ Rammeplan for vann og avløp ved Brumund Sør er vedtatt https://m.hamar.kommune.no/article42398-10023.html Endringen åpner opp for bruk av vannklosetter, beregnet for hytter uten innlagt vann (vakuumtoaletter). Sat, 29 Apr 2017 10:10:46 +0200 Detaljreguleringsplan 074600 Vien sør- vedtatt plan https://www.hamar.kommune.no/article42362-1242.html Kommunestyret i Hamar har i møte den 29. mars 2017, sak 12/17, vedtatt detaljreguleringsplan for Vien sør, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 Wed, 26 Apr 2017 12:17:55 +0200 Detaljreguleringsplan for Skogsrudjordet til offentlig ettersyn. https://www.hamar.kommune.no/article42313-1242.html Formannskapet har den 5. april 2017, sak 71/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge Skogsrudjordet med gnr./bnr. 64/1 for boligbygging. Wed, 19 Apr 2017 12:00:00 +0200 Detaljreguleringsplan for Nordberg til offentlig ettersyn. https://www.hamar.kommune.no/article42311-1242.html Formannskapet har den 5. april 2017, sak 70/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av nye tomter med mulighet til å oppføre tomannsboliger, firemannsboliger og eneboliger. Wed, 19 Apr 2017 12:00:00 +0200 Detaljreuleringsplan for Vang fjelltak til offentlig ettersyn https://www.hamar.kommune.no/article42310-1242.html Formannskapet har den 5. april 2017, sak 68/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å lage en helhetlig plan for utvidelse av fjelltaket som ivaretar forvaltningen av ressursen og framtidig arealbruk. Wed, 19 Apr 2017 12:00:00 +0200 Detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon til offentlig ettersyn https://www.hamar.kommune.no/article42274-1242.html Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hamar Formannskap den 5. april 2017 sak nr. 69/17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for pumpestasjon for å trygge vanntilgangen i Hamar. Wed, 19 Apr 2017 12:00:00 +0200 Innspill til ny arealbruk https://www.hamar.kommune.no/article42309-19113.html Nå kan du se hvilke innspill som er kommet om ny arealbruk i Hamar, i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Thu, 13 Apr 2017 09:41:37 +0200 Hvor kan det fortettes? https://www.hamar.kommune.no/article42242-19113.html Kommunen har satt i gang et arbeid med fortettingsanalyser for boligområdene i sentrale deler av Hamar. Hensikten er å finne ut hvor det kan ligge til rette for boligfortetting - og hvor det ikke bør fortettes vesentlig. Thu, 13 Apr 2017 09:09:08 +0200 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nygata 35 i Hamar https://www.hamar.kommune.no/article42259-1242.html I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Nygata 35 i Hamar. Reguleringsarbeidet skal legge til rette for leiligheter fordelt på tre etasjer, med nødvendig infrastruktur og uteareal. Thu, 06 Apr 2017 14:30:00 +0200 Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng til offentlig ettersyn. https://www.hamar.kommune.no/article42206-1242.html Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng med konsekvensutredning ble i Hamar kommunes formannskapsmøte 15. mars 2017, sak 15/17 og i Stange kommunes planutvalgsmøte 28. februar 2017, sak 12/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Thu, 23 Mar 2017 12:00:00 +0100