Nytt fra Hamar planavdeling https://www.hamar.kommune.no/ Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Aluvegen 93 https://www.hamar.kommune.no/article42001-1242.html Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 3-7 og § 12-8, varsles oppstart av reguleringsplanarbeid Aluvegen 93 Tue, 07 Feb 2017 15:12:57 +0100 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Torshov Park https://www.hamar.kommune.no/article41910-1242.html I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Torshov Park. Planen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse og adkomst. Thu, 19 Jan 2017 07:00:00 +0100 Alltid ferske kartdata https://www.hamar.kommune.no/article41915-1289.html Hamar kommune ligger i tet når det gjelder å tilby oppdatert kart-informasjon. Endringer lagres «rett i skyen» og kan brukes av andre umiddelbart. Wed, 18 Jan 2017 10:32:41 +0100 Detaljreguleringsplan for Vien Sør til nytt offentlig ettersyn https://www.hamar.kommune.no/article41756-1242.html Formannskapet i Hamar har i møte den 7. desember 2016, sak 16/0347, vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Vien Sør ut til nytt offentlig ettersyn. Etter omarbeiding med bakgrunn i Fylkesmannens innsigelse til tidligere planforslag, legges det nå til rette for en tettere utbygging av området. Wed, 21 Dec 2016 12:00:00 +0100 Kommunestyret har vedtatt alternativ Øst for jernbanen https://www.hamar.kommune.no/article41835-7448.html Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal med trase Øst gjennom Hamar, som innebærer en ny stasjon ved Vikingskipet. Saken går til departementet for endelig avgjørelse. Wed, 21 Dec 2016 10:56:53 +0100 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Storhamargata 124 https://www.hamar.kommune.no/article41704-1242.html I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §12-1, 12-3, 12-8, kunngjøres det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for eiendommen Storhamargata 124, med GBNR 1/953, ev. med parallell byggesaksbehandling iht. §12-15. Fri, 02 Dec 2016 07:00:00 +0100 Rådmannen har lagt fram sin innstilling i jernbanesaken https://www.hamar.kommune.no/article41698-7448.html Rådmannen mener at både K1 Vest med kulvert og K3 Øst kan være akseptable løsninger for kommunen. K2 Midt vurderes som best, men frarådes likevel av hensyn til kostnad og framdrift. K1 Vest med bro vurderes som dårligste løsning for Hamar og frarådes. Wed, 30 Nov 2016 17:05:38 +0100 Detaljreguleringsplan for Erik Werenskiolds veg 4 er vedtatt https://www.hamar.kommune.no/article41641-1242.html Planen ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 26 oktober 2016, sak 149/16 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Formålet med planen er å legge til rette for boligutvikling og fortetting av området i form av rekkehus eller lavblokk. Thu, 24 Nov 2016 07:00:00 +0100 Detaljreguleringsplan for Stafsbergvegen 76 er vedtatt https://www.hamar.kommune.no/article41640-1242.html Planen ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 26 oktober 2016, sak 148/16 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling og fortetting av området i form av bolig og forretning. Thu, 24 Nov 2016 07:00:00 +0100 Svar på leserinnlegg: Har Hamar kontroll på jernbanesaken? https://www.hamar.kommune.no/article41675-7448.html Rådmannen svarer på spørsmål i HA om alternativ Midt og Øst har tilstrekkelig formelt grunnlag for å vedtas. Wed, 23 Nov 2016 12:03:25 +0100