Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • Lindrende omsorg for personer med demens

  Fagdag 3.mai 2017

  05.04.2017Tema for dagen er lindrende omsorg og behandling for personer med demens
 • Stine Hellebergshaugen jobber med forebyggende tilbud til eldre i Hamar.

  Vil forebygge hos eldre

  21.05.2015Antall eldre vil stige betydelig i årene som kommer. - Å forebygge eller utsette sykdom, blir derfor viktig, sier Stine Hellebergshaugen.
 • Reidun Hov gløder for god omsorg av alvorlig syke og deres pårørende.

  Studium i pårørende-arbeid

  11.02.2014Ny-satsing i Hamar: Nå skal pårørende til alvorlig syke ivaretas enda bedre.
 • Reidun Hov gløder for god omsorg av alvorlig syke og forsker nå på pasientenes situasjon.

  Forskning for bedre omsorg

  31.10.2013Lindrende omsorg for alvorlig syke er et prioritert område, som det nå forskes på i Hamar.
 • HJEMMETJENSTEN: Bente Børresen og Trine Myrvold Haugseth er to av de som jobber for riktig medisinbruk i Hamar kommune.

  Kampanje for riktig bruk av legemidler

  03.09.2013Feil legemiddelbruk er en av de vanligste årsakene til at eldre skader seg. Både lokalt og nasjonalt får dette økt fokus!
 • INSPIRERENDE: Merethe Klæboe, sentralt i bildet, har holdt kunstkurs, og dette bildet er tatt sammen med mange som kom til utstillings-åpningen. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Ny flott kunstutstilling på Klukstuen

  16.05.2012Det gir en stor tilfredsstillelse å kunne uttrykke seg gjennom form og farge. Det sier kunstterapeut Merethe Klæboe, som nå har holdt kunstkurs for hjemmeboende demente. En flott utstilling har det blitt.
 • Ordfører Morten Aspeli klipper snoren

  Åpning av nye lokaler ved Finsalsenteret

  08.05.2012Mandag denne uken åpnet ordfører Morten Aspeli dørene på det nye utviklings- og kompetansehuset Mørbo ved Finsalsenteret på Ridabu.
 • KUNSTVERK: Så fint kan det bli – fra en utstilling på Klukstuen i fjor. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Gir kunsttilbud for hjemmeboende

  12.01.2012- Det gir en stor tilfredsstillelse å kunne uttrykke seg gjennom form og farge. Særlig når språket er begrenset, sier kunstterapeut Merethe Klæboe. Nå inviterer hun til kunstkurs for hjemmeboende demente.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

Logo Utviklingssenter for hjemmetjenester

Hamar kommune ble fra 2017 vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), med Stange og Elverum kommuner som samarbeidspartnere.

Bente Ødegård Kjøs.Adresse: Mørbo, Finsalveien 3, 2322 Ridabu - Tlf 62 56 36 00.

Bente Ødegård Kjøs er leder for senteret. Det er engasjert medarbeidere til ulike oppgaver og prosjekter. Et fag- og samarbeidsråd bidrar med råd og innspill til arbeidet ved senteret. Utviklingssenteret holder til på Mørbo - et eget hus i tilknytning til Finsalsenteret.

 
Mål for arbeidet vårt:
Vårt mål er at praksisnært utviklings- og forskningsarbeid gir gode læringsmiljøer som hever det faglige nivået på tjenesten samt beholder og rekrutterer kompetente medarbeidere. Noen utviklingstiltak kan med fordel være prosjektorganisert slik at vi kan teste ut og få erfaring med ulike idéer, tiltak og resultater før disse blir iverksatt i daglig drift.

Bilde av Mørbo.En overordnet nasjonal strategi – Utvikling gjennom kunnskap – ble utgitt av Helsedirektoratet i 2010. Strategien gjelder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for tidsperioden 2011 – 2015.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet. Sentrene er

 • pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder
 • pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
 • pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
 • tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Vi har en felles nasjonal nettside hvor alle 40 utviklingssentre i Norge legger ut sine prosjekter http://www.utviklingssenter.no  Nettsiden er en elektronisk fagressurs og en viktig kommunikasjonskanal for både ansatte og beslutningstakerne i helse- og omsorgstjenesten.

Utviklingssenteret finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og midler fra Hamar kommune. I tillegg vil det søkes om prosjekt- og forskningsmidler fra flere instanser.

Epost: 

Sist endret: 18.01.2017
|
|
|