Logo Utviklingssenter for hjemmetjenester

Hamar kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).


Adresse f.o.m 10. januar: Ankerskogen (4. etasje), Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.

(Tidligere adr: Mørbo, Finsalveien 3, 2322 Ridabu)Irene Røen

Irene Mari Røen er leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT). Det er engasjert medarbeidere til ulike oppgaver og prosjekter. Et fag- og samarbeidsråd bidrar med råd og innspill til arbeidet ved USHT. Utviklingssenteret holder til i Ankerskogen i 4. egt og flyttet 10. januar hit fra det hvite huset Mørbo ved Finsalsenteret.


Utviklingssentrene er en nasjonal satsing. Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et senter. Målgruppene til USHT er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, først og fremst sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor fire satsingsområder: 
 
  • Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende
  • Faglig omstilling i tjenestene
  • Den nye hjemmebaserte tjenesten 
  • Fornyelse og innovasjon
     

Bilde av Mørbo.Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er utvikling gjennom kunnskap.

I følge utviklingssentrenes overordnede samfunnsoppdrag skal utviklingssentrene bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Vi har en felles nasjonal nettside hvor alle utviklingssentre i Norge legger ut sine prosjekter og aktiviteter http://www.utviklingssenter.no. Nettsiden er en elektronisk fagressurs og en viktig kommunikasjonskanal for både ansatte og beslutningstakerne i helse- og omsorgstjenesten.

Utviklingssenteret finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og midler fra Hamar kommune. I tillegg vil det søkes om prosjekt- og forskningsmidler fra flere instanser.

Epost: