Rehabiliteringstjenestene i Hamar kommune er lokalisert til Finsalsenteret. Rehabiliteringen ved Finsalsenteret er en tjeneste som gis til personer fra 18 år og oppover. Avdelingen på Finsal heter nå avd.B, og består av en korttidsenhet/opptrening og en rehab.enhet. 12 plasser på hver fløy.

Det drives rehabilitering på ulike arenaer:

  • Hjemmerehabilitering – det enkelte hjem
  • Dagrehabilitering – på rehab.avd Finsalsenteret
  • Døgnrehabilitering – rehab.avd Finsalsenteret


Rehab.teamet består av følgende personer:

  • Gun Frogner, ergoterapeut,  tlf. 90 73 59 83
    Ann Kristin Joakimsen er rehab.koordinator med tlf. 95 77 44 85 og leder av rehab.teamet
  • Nina Haarseth, fysioterapeut, mob. 90 13 06 04
Gun Frogner Ann Kristin Joakimsen

Annen kontaktinfo:

Se vår brosjyre om rehabilitering

Søknadskjema helse og omsorg