Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Det er dette som gjelder når man er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Hensikt 
Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg, og å sikre en betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Nærmere informasjon om abonnementsvilkårene kan også fås ved henvendelse til Hamar kommune, vann og avløp. Sentralbord 62 56 30 10.

Vannverket i Hamar.