Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Det er Kommuneforlaget som har utgitt "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp".

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Hensikt og mer informasjon
Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Nærmere informasjon om de nye abonnementsvilkårene kan også fås ved henvendelse til Hamar kommune, vann og avløp. Sentralbord 62 56 30 10.

Vannverket i Hamar.