Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Kommuneforlaget har utgitt en ny utgave av det tidligere "Normalreglementet for sanitæranlegg", som nå heter:
"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp".

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Hensikt og mer informasjon
Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Abonnementsvilkårene for vann og avløp er revidert i 2017. 

Nærmere informasjon om de nye abonnementsvilkårene kan også fås ved henvendelse til Hamar kommune, teknisk drift og utbygging. 

Vannverket i Hamar.