VA-normen er felles for kommunene Hamar, Løten og Stange. 

VA-normen har følgende temaer relatert til vann- og avløpsnettet:
- Prosjektdokumentasjon
- Utførelse av grøfter og ledninger
- Transportsystem - vannforsyning
- Transportsystem - spillvann
- Transportsystem - overvann

VA-normen er bygd på en mal som NORVAR har utviklet og som er allment tilgjengelig. Den nye normen finnes ved å gå inn på følgende nettadresse:
www.va-norm.no

Det er utarbeidet lokale bestemmelser der det har vært nødvendig med tilpasninger. Disse finner du også på ovennevnte nettside.

Kommunen vedtok i 2005 et felles sanitærreglement som stiller krav til private VA-anlegg som skal tilknyttes det kommunale VA-nettet. VA-normen stiller krav til de kommunale vann- og avløpsledningene med tilhørende anlegg.

 

Vannledninger: Påkobling av stikkledninger
Vannledninger: Påkobling av stikkledninger