Ankerskogen barnehage
Ankervegen 52, 2317 Hamar
Tlf. 62 56 33 66 / 62 56 33 67
Fax: 62 54 33 47
Åpningstider: 07.30 - 16.30.

Styrer: Magnus Nysveen 

- et sted for gode BARNDOMSOPPLEVELSER

Barnehagen har 2 avdelinger med barn fra 1-3 år og 3-6 år.

  • Vi vektlegger et utviklende miljø, et sosialt miljø og ikke minst et trygt miljø med masse omsorg.
  • Vi vektlegger god kommunikasjon med foreldrene i barnehagen vår, dette for å skape trygghet både for foreldre og barn.
  • Barnehagen har en personalgruppe med bred kompetanse 
  • Vi vektlegger mye uteaktivitet i vårt unike uteområde, og er mye ute hver dag hele året. Vi har en utedag i uka.
  • Vi er miljøfyrtårnsertifisert, og har en liten grønnsakhage.
  • Vi er en FORUT-barnehage, det vil si at gjennom FORUT`s barneaksjon blir vi hvert år kjent med et nytt land, og får møte en familie og se hvordan de har det. Vi får innblikk i andre levekår enn det barn i Norge er vant til. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati. Oktober er internasjonal måned der vi gjennom musikk, fortellinger, lek, spill og dvd fra det aktuelle landet lærer hvordan det er å bo i et land langt borte. Vi avslutter perioden med «Åpent hus» der inntektene går til FORUT`s prosjekter.
  • Vi serverer lunsj hver dag.

Historikk:
Barnehagen ble startet av Hamar Røde Kors Barnehjelp i 1954 og ble eiet av Hamar Røde Kors fram til 31.12.2010 og het da Hamar Røde Kors barnehage. Ved kommunal overtakelse fra 1.1.2011 byttet barnehagen navn til Ankerskogen barnehage.

Vinter i barnehagen

Lenker: