Internasjonalt og spesielt europeisk samarbeid er viktigere for Hamar nå enn noen gang. Vi lever i et internasjonalt samfunn der kjennskap til og samarbeid med verden utenfor blir stadig mer betydningsfullt. Dette gjelder ikke minst EU- og EØS-relaterte spørsmål som påvirker kommuner og regioner også i Norge. Videre er det sentralt at Hamars internasjonale engasjementet også vises på hjemmebane, dette handler om å prioritere inkludering i vår egen kommune. Hamar kommune vil ta en aktiv rolle for å lykkes i dette arbeidet!

Det samlede internasjonale engasjement i Hamar kommune kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Vennskapsby-samarbeid
  • EU og EØS, medlemskap i Osloregionens Europakontor og prosjektsamarbeid
  • Vertskapsrollen
  • Utviklings- og bistandsarbeid
  • Internasjonal uke (2004- 2015)
  • Organisering og Hamar kommune som arbeidsgiver
  • Samarbeidsrelasjoner i Hamarregionen

Dokument:
Strategi Osloregionens Europakontor 2013 - 2017.
 

Kontakt og løpende politisk informasjon:
Næringssjef Svein Fryenlund. Sentalbord 62 56 30 10.
Møtetidspunkter, saker og referater m.m. fremgår av møtelista for politiske møter.

Illustrasjon som viser en oversikt over kommunens internasjonale arbeid.