Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Internasjonalt samarbeid Hamar

Internasjonalt og spesielt europeisk samarbeid er viktigere for Hamar nå enn noen gang. Vi lever i et internasjonalt samfunn der kjennskap til og samarbeid med verden utenfor blir stadig mer betydningsfullt. Dette gjelder ikke minst EU- og EØS-relaterte spørsmål som påvirker kommuner og regioner også i Norge. Videre er det sentralt at Hamars internasjonale engasjementet også vises på hjemmebane, dette handler om å prioritere inkludering i vår egen kommune. Hamar kommune vil ta en aktiv rolle for å lykkes i dette arbeidet!

Det samlede internasjonale engasjement i Hamar kommune kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Vennskapsby-samarbeid
  • EU og EØS, medlemskap i Osloregionens Europakontor og prosjektsamarbeid
  • Vertskapsrollen
  • Utviklings- og bistandsarbeid
  • Internasjonal uke (2004- 2015)
  • Organisering og Hamar kommune som arbeidsgiver
  • Samarbeidsrelasjoner i Hamarregionen

Dokument:
Strategi Osloregionens Europakontor 2013 - 2017.
 

Kontakt og løpende politisk informasjon:
Miguel da Luz.
Møtetidspunkter, saker og referater m.m. fremgår av møtelista for politiske møter.

Illustrasjon som viser en oversikt over kommunens internasjonale arbeid.

Sist endret: 10.03.2016
|
|
|