Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Hamars vennskapsbyer

Vennskapsby-tanken ble satt i system like etter krigen av Foreningen Norden. Årene 1945-1950 var glansperioden for opprettelsen av slikt samarbeid, og mange norske byer fikk sin vennskapsby. Hovedideen var at innbyggerne i Norden skulle bli bedre kjent med hverandres land, samfunnsliv, kultur og skolevesen.

Hamar fikk sine to første vennskapsbyer i 1947. Det var Lund i Sverige og Viborg i Danmark. På den tiden var tanken at man skulle ha noe til felles for å bli vennskapsbyer.  I dette tilfellet var det bispesetet som var fellesnevneren. 

Disse tankene som Foreningen Norden arbeidet fram og satte ut i livet er også brukt når det gjelder vennskapsbyer/kommuner utenom Norden. Hamars vennskapsby Fargo er et synlig tegn på dette. Hamar kommunes nyeste vennskapsby er Karmiel i Galilea nord i Israel.

Vennskapsbyene våre befinner seg i ulike deler av verden:

  • Norden
  • Tyskland
  • USA
  • Midtøsten

Det er stort spenn i samarbeidsrelasjonene mellom Hamar og vennskapsbyene. Innholdet i vennskapsbysamarbeidet kan du lese mer om i utredningen som ble vedtatt i Hamar i 2007:

Strategi for Internasjonalt arbeid

Øvrige lenker: 

Sist endret: 31.05.2016
|
|
|