Om EU, medlemskap i Osloregionens Europakontor og prosjektsamarbeid:

  • Gjennom EØS- avtalen har EUs påvirkning på norske lokalsamfunn og lokalforvaltning økt kraftig. Alle sektorer innenfor den kommunale organisasjonen må forholde seg til føringer fra EU. Hamar kommune har behov for bedre og raskere informasjon, og ett av tiltakene er medlemskap i Foreningen Osloregionens Europakontor, som kommunen ble medlem av i 2007. Kontoret har et hovedsete i Brussel og et avdelingskontor i Oslo. De 8 østlandsfylkene og 13 kommuner, deriblant kommunene i Hamar-regionen, er medlemmer.
     
  • Hamar deltar også KS’ Internasjonale nettverk, der KS’ Brusselkontor er en viktig samarbeidspartner.
     
  • Hamar kommune deltar regelmessig i internasjonale samarbeidsprogrammer som delvis finansieres av EU og/eller den norske stat.

Les mer om Europeiske programmer og samarbeid: