Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Internasjonalt samarbeid

Hamar kommune og EU

Om EU, medlemskap i Osloregionens Europakontor og prosjektsamarbeid:

  • Gjennom EØS- avtalen har EUs påvirkning på norske lokalsamfunn og lokalforvaltning økt kraftig. Alle sektorer innenfor den kommunale organisasjonen må forholde seg til føringer fra EU. Hamar kommune har behov for bedre og raskere informasjon, og ett av tiltakene er medlemskap i Foreningen Osloregionens Europakontor, som kommunen ble medlem av i 2007. Kontoret har et hovedsete i Brussel og et avdelingskontor i Oslo. De 8 østlandsfylkene og 13 kommuner, deriblant kommunene i Hamar-regionen, er medlemmer.
     
  • Hamar deltar også KS’ Internasjonale nettverk, der KS’ Brusselkontor er en viktig samarbeidspartner.
     
  • Hamar kommune deltar regelmessig i internasjonale samarbeidsprogrammer som delvis finansieres av EU og/eller den norske stat.

Les mer om Europeiske programmer og samarbeid:

Sist endret: 12.07.2016
|
|
|