Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Hovedartikkel vennskapsbyer Norden Hamar

Hamar har følgende vennskapsbyer i Norden:
Lund
Viborg
Borgå
Dalvik

Samarbeidet mellom våre kommuner har vart i over 60 år. Foreningen NORDEN har i alle disse årene vært en nyttig samarbeidspartner, og vennskapsby- samarbeid har blitt utøvet i lokalavdelingene i kommunene. Å utvikle kunnskap om og forståelse for de nordiske lands historie, folk, språk og kultur har vært og skal fortsatt være en sentral del av samarbeidet.

Les strategi for samarbeidet

Vi har mange felles trekk, men også mye å lære av hverandre når det gjelder å utvikle demokratiet, velferdskommunen og lokalsamfunnet. Dette er utgangspunktet for den felles strategien for det nordiske vennskapsbysamarbeidet som ble vedtatt på vennskapsbymøtet i Borgå i august 2009.

 

Sist endret: 19.01.2016
|
|
|