Kartskisse over HjellumI 2011-2015 ga Hamar kommune utviklingen i og rundt Hjellum ekstra oppmerksomhet, og inviterte til et stedsutviklingsprosjekt.

I etterkant av utviklingsperioden fikk vi vedtatt Kommunedelpan for Hjellum høsten 2014. Denne legger til rette for utbygging av nye boliger.

Les artikkel om kommunedelplanen under bildet, samt et utvalg eldre artikler fra stedsutviklingsprosjektet.

Hjellum sett fra nord. Fotograf: Hjørdis Vatsvåg
Hjellum ligger innerst i Åkersvika i utkanten av Hamar, og har en lang historie som tettsted og stasjonsby.