Kartskisse over HjellumI 2011-2015 ga Hamar kommune utviklingen i og rundt Hjellum ekstra oppmerksomhet, og inviterte til et stedsutviklingsprosjekt.

I etterkant av utviklingsperioden fikk vi vedtatt Kommunedelpan for Hjellum høsten 2014. Denne legger bl.a. til rette for utbygging av nye boliger.

Detaljregulering for Frognerhagan boligområde, nær Lovisenberg skole, ble vedtatt 08.02.2017 og området er nå under utbygging.

Les artikkel om kommunedelplanen under bildet, samt et utvalg eldre artikler fra stedsutviklingsprosjektet.

Hjellum sett fra nord. Fotograf: Hjørdis Vatsvåg
Hjellum ligger innerst i Åkersvika i utkanten av Hamar, og har en lang historie som tettsted og stasjonsby.