Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Stedsutvkling på Hjellum

I 2011-2015 ga Hamar kommune utviklingen i og rundt Hjellum ekstra oppmerksomhet, og inviterte til et stedsutviklingsprosjekt.

I etterkant av utviklingsperioden fikk vi vedtatt Kommunedelpan for Hjellum høsten 2014. Denne legger til rette for utbygging av nye boliger.

Les artikkel om kommunedelplanen under bildet, samt et utvalg eldre artikler fra stedsutviklingsprosjektet.

Hjellum sett fra nord. Fotograf: Hjørdis Vatsvåg
Hjellum ligger innerst i Åkersvika i utkanten av Hamar, og har en lang historie som tettsted og stasjonsby.

Sist endret: 20.07.2016
|
|
|