Onsdag 8 februar 2012 ble det gjennomført eierdag som ledd i folkevalgtopplæringen. Formålet var å gi kommunestyrets medlemmer grunnleggende kunnskap om kommunen som eier i selskaper og foretak. Presentasjonene i fra dagen finner du her:  

 

1. Selskapsformer - kommunalt eierskap mv - Jan Lunder

2. Oppfølging av Hamar kommunes eierskap i praksis - Mette Braathen

3. Gjennomgang av Hamar kommunes eierinteresser - Svein M Skaaraas

4. HEH - innledning - Svein M Skaaraas

5. HEH - Anne Lise Bakken og David Armand Syversen

6. HRU - innledning - Espen Overskott

7. HRU - Svein Frydenlund

8. Ankerskogen Svømmehall KF - Odd-Steinar Pedersen og Morten Lillehagen