Eva Eidem og Linda Soløst

Home Start Familiekontakten gir støtte til småbarnsfamilier i en vanskelig situasjon. En frivillig person kommer hjem til familien 2-4 timer pr uke i minimum 4 mnd.

Kontakt: 
Linda Soløst og Eva Eidem deler koordinatorstillingen for Home Start. De vil være å treffe på tlf 62 56 30 63. Linda mobil 95 33 02 58 / Eva 91 55 67 43. Servicekontoret kan også formidle melding om mulige frivillige eller ønsker om å bli omfattet av tilbudet på telefon 62 56 30 10.

Se filmen under om Tone som er frivillig i HomeStart: 


 

Home start familiekontakter 2013Tilbudet i Hamar
I løpet av 2016 har Home Start gitt hjelp og støtte til 50 familier med til sammen 100 barn– ukentlig og kontinuerlig. De frivillige gjør en formidabel innsats, nå teller de 33 kvinner og 1 mann. 

Familiene har til dels store belastninger i perioder – og det er godt å tilby ”en utstrakt hånd”.
 
Om familiekontakten
Den frivillige, eller familiekontakten, blir en støtteperson for familien og skal bidra med det familien selv ønsker hjelp til. Forholdet skal bære preg av respekt og likeverd. Målsettingen er å forebygge og hindre kriser i familier med små barn. Familien må ha minst ett barn under skolepliktig alder. Oppdragene fungerer som et supplement til det offentlige tjenesteapparatet. Tilbudet er gratis for familien.
 
Home Start i Hamar 2017
HSF Hamar er nå i sitt tiende driftsår: Les artikkel i Hamar Dagblad
Foto fra 10-årsmarkeringen for Home Start
 
Pr. januar 2017 er det 34 Home Start avdelinger i Norge, og internasjonalt finnes Home Start  i 23 land.