Eva Eidem og Linda Soløst

Home Start Familiekontakten gir støtte til småbarnsfamilier i en vanskelig situasjon. En frivillig person kommer hjem til familien 2-4 timer pr uke i minimum 4 mnd. Mer informasjon om Home - Start Familiekontakten

Kontakt: 
Linda Soløst og Eva Eidem deler koordinatorstillingen for Home Start. De vil være å treffe på tlf 62 56 30 63. Linda mobil 95 33 02 58 / Eva 91 55 67 43. Servicekontoret kan også formidle melding om mulige frivillige eller ønsker om å bli omfattet av tilbudet på telefon 62 56 30 10.

Se filmen under om Tone som er frivillig i HomeStart: 


 

Home start familiekontakter 2013Tilbudet i Hamar
Home Start Familiekontakten hjelper til med en god start for mange barnefamilier. Gjennom 13 års drift har tilbudet Home Start Familiekontakten Hamar blitt godt kjent i kommunen, og pågangen for å få hjelp har vært økende år for år.
 

I løpet av 2020 har tilbudet gitt hjelp til 43 familier med til sammen 91 barn, selv om covid ha gitt noen begrensninger i forhold til å koble familier og familiekontakter. Gjennom året har de 36 engasjerte familiekontaktene tilsammen nedlagt 3,5 årsverk med frivillig arbeid. Uvurderlig!

Familiene som hjelpes har til dels store belastninger i perioder – og det er godt å tilby ”en utstrakt hånd”.
 
Om familiekontakten
Den frivillige, eller familiekontakten, blir en støtteperson for familien og skal bidra med det familien selv ønsker hjelp til. Forholdet skal bære preg av respekt og likeverd. Målsettingen er å forebygge og hindre kriser i familier med små barn. Familien må ha minst ett barn under skolepliktig alder. Oppdragene fungerer som et supplement til det offentlige tjenesteapparatet. Tilbudet er gratis for familien.
 
HSF Hamar har feiret sitt tiende driftsår i 2017: Les artikkel i Hamar Dagblad
Foto fra 10-årsmarkeringen for Home Start
 
Det er 34 Home Start avdelinger i Norge, og internasjonalt finnes Home Start  i 23 land.