I Hamar hadde tidligere en egen ressursgruppe som hadde fokus på universell utforming. Gruppen er nå avviklet, og ansvaret for universell utforming er overført slik at alle enheter har ansvar på sitt saksområde og skal svare på spørsmål.

I tillegg kan Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gi råd, se: http://www.hamar.kommune.no/category8773.html

Hovedmålet med universell utforming, er å finne løsninger som er brukbare for alle.

Nyttige verktøy: