I Hamar hadde vi i årene 2009-2013 en egen ressursgruppe som hadde fokus på universell utforming. Gruppen er nå avviklet, og ansvaret for universell utforming er overført slik at alle enheter har ansvar på sitt saksområde og skal svare på spørsmål.

I tillegg kan Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gi råd, se: http://www.hamar.kommune.no/category8773.html

For alle
Hovedmålet med universell utforming, er å finne løsninger som er brukbare for alle. Gruppen arbeidet spesielt med fokus på ombygging av Strandgata, Ankerskogen og rehabilitering av Lovisenberg skole, og de fikk gode resultater på disse prosjektene. Grunnlaget for fortsatt arbeid og ivaretakelse av universell utforming i Hamar kommune, skal derfor være lagt. Les sak om vellykket arbeid med Strandgata.

Nyttige verktøy: 

Ressursgruppa universell utforming


Disse satt i ressursgruppen for Hamar kommune:
  • Dag Martin Moen, Teknisk
  • Simen Stori, Arealplan
  • Wenche Haslie, Kultur
  • Arne Arnesen, Eiendom
  • Grethe Bjørke (til 2011), Pleie og omsorg
  • Kjersti Mellesmo, Pleie og omsorg
  • Bjørn Johansen, Byggesak og oppmåling
  • Turid Haugen Karset, Levekår og helse
  • Kontaktperson: Bodil Høistad, Strategiavdelingen

Lenker: