Pilegrimsleden gjennom Hamar - St. Olavsvegen til Trondheim

Gudbrandsdalsleden er en av St. Olavsvegene til Trondheim. Den er landets lengste pilegrimsled og var hovedveien til Nidaros i middelalderen. Den strekker seg over 643 kilometer fra Oslo til Trondheim, og går gjennom et variert landskap rikt på kulturminner. Leden er godt merket med skilt og informasjonstavler.

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim i Norge, Danmark og Sverige er merket med St. Olavsvegenes logo og fikk status som Europeisk kulturveg under Europarådets kulturveiprogram i 2010. Cultural Routes of the Council of Europe - Homepage (coe.int)

Nasjonal sykkelrute nr. 7 «Pilegrimsruta» er en del av EuroVelo 3 «Pilgrims Route»Pilgrims Route - EuroVelo, går fra Halden til Trondheim. Deler av den følger samme rute som pilegrimsleden.

Pilegrimssenter Hamar

Pilegrimssenter Hamar Pilegrimsleden | Pilegrimssenter Hamar har ansvaret for leden gjennom Hamarregionen og er ett av seks sentre langs Gudbrandsdalsleden. Du er velkommen innom for en prat!

Senteret ligger på området til Hamarkaupangen på Domkirkeodden, som var den eneste innlandsbyen i middelalderen. Domkirkeodden og Biskopen på Hamar hadde stor makt og utgjorde et senter mellom Oslo og Nidaros. Etter Hellige Olavs død i slaget på Stiklestad i 1030 begynte pilegrimer å vandre til hans grav i Nidaros. Det er naturlig at mange, både pilegrimer og andre reisende ofte overnattet i St. Olavs kloster på Domkirkeodden.

Kontaktinfo:

Pilegrimssenter Hamar, E-post: hamar@pilegrimssenter.no , tel: +47 474 78 266, Storhamargata 125, 2315 Hamar


Domkirkeruinen i kveldssol.      Pilegrimssentert i Storhamargata 125.

Pilegrimsmerke på Domkirkeodden      Storhamarlåven på Domkirkeodden.