1. Før utbygging, må det sendes inn søknad om sanitærabonnement. Dette skal gjøres av godkjent foretak på vegne av utbygger. Godkjent foretak kan være rørlegger, entreprenører med flere. 

  Link til søknadsskjema og vilkår:
  Sanitærabonnement, søknadskjema 
  Sanitærabonnement, abonnementsvilkår

  NB! 

  Ved søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann brukes eget skjema, se egen side om oljeholdig avløpsvann.

  Ved søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann brukes eget skjema, se egen side om fettholdig avløpsvann.

 2. Godkjent foretak skal også utføre arbeidet.
   
 3. Etter at arbeidet er utført, skal det sendes inn innmålingsdata for anlegget til kommunen. Kommunen har mulighet til å nekte tilknytning til det kommunale anlegget, hvis dette ikke overholdes.

  Link til veileder for innmåling.


Bilde fra gravearbeid - foto Lars M. Bøe