1. Før utbygging, må det sendes inn søknad om sanitærabonnement. Dette skal gjøres av godkjent foretak på vegne av utbygger. Godkjent foretak kan være rørlegger, entreprenører med flere. 

  Link til søknadsskjema og vilkår:
  Sanitærabonnement, søknadskjema
  Sanitærabonnement, abonnementsvilkår
   
 2. Godkjent foretak skal også utføre arbeidet.
   
 3. Etter at arbeidet er utført, skal det sendes inn innmålingsdata for anlegget til kommunen. Kommunen har mulighet til å nekte tilknytning til det kommunale anlegget, hvis dette ikke overholdes.

  Link til veileder for innmåling.


Bilde fra gravearbeid - foto Lars M. Bøe