Tilbudet er et tidsbegrenset samarbeid og gjelder for følgende områder:   

Gruppe- og klasseledelse

  • Støttende relasjoner (lærer/elever eller voksne/barn)
  • Struktur og regler
  • Læringskultur
  • Motivasjon og forventninger

 

Læringsmiljøteamet kan bistå i saker der det er rimelig å anta at endring i læringsmiljø/barnehagemiljø kan bidra til positiv endring i atferd hos enkeltelev/barn og/eller i klassen/gruppen. Læringsmiljøtiltak/barnehagemiljøtiltak bør vurderes før henvisning på individ.

Hvordan melder barnehage og skole et ønske om samarbeid?

Dette drøftes alltid først med kontaktpersonen for skole eller førskoleteam til HIPPT. Enten avtales det et samarbeid med kontaktperson eller det sendes en egen henvisning på systemarbeid til HIPPT. Se henvisningsskjema system.

Hvordan gjennomføres samarbeidet med Læringsmiljøteamet?

Kontakt opprettes med barnehage/skole. I første møte avklares fokusområde etter pedagogenes behov og ønske, og det skrives en egen samarbeidsavtale. Barnehage/skole er ansvarlig for å informere foreldre om at PPT kommer for å observere i gruppa/klassen.

Gjennomføring:

 • Innledende møte med avklaring av fokusområde
  • Observasjon, og veiledning med drøfting av tiltak
  • Tiltaksutprøving (periode på xx dager)
  • Ny observasjon og veiledning med fokus på effekt av tiltak og videre arbeid
 • Ved mer omfattende saker kan det settes opp noen flere avtaler ved behov

 

Styrer/rektor er forpliktet til å delta i samarbeidet og det er en forutsetning at involverte skole/barnehageansatte ønsker veiledning. Etter utført samarbeid overtar styrer/rektor ansvaret for å følge opp videre. Kontaktperson til HIPPT vil i kontaktmøte/eller på tlf til bhg, etterspørre hvordan skolen/bhg følger opp tiltakene, effekten av tiltakene og om de bør gjøre noen justeringer.

Vi ser frem til å møte barnehager og skoler for et godt samarbeid!

Med hilsen
HIPPT v/ Hege Grindal, Jan Ivar Sållman, Silje Slotterøy og Kjersti Kulsveen