Felles sider for Stange og Hamar kommuner

På denne siden kan du finne mer informasjon om privat vann og avløp, tømmeinformasjon, nyttige faglenker og pågående prosjekter  (for mer informasjon om hvert emne, klikk på bildene):
 

Bilde av avløpsrør Private avløp 
 Vi gir deg informasjon om ulike løsninger som finnes,  tømming, forskrifter med mer.
  
Bilde av vannglass

 Privat vann
 Vi gir deg kunnskap om egen drikkevannskilde og hvordan  denne bør følges opp.