Hamar læringssenter ligger sentralt i Hamar, og driver opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere bosatt i Hamar kommune. Dette gjelder først og fremst personer som har rett til gratis opplæring, men vi selger også opplæring til andre grupper innvandrere som ikke har rettigheter.  

Opplæringen er nivåbasert, og vi jobber for å nå nasjonale mål som fører fram til norskprøven, eller så langt en rekker innenfor gitt timeramme. Det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap. Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom.

  • Det tilbys kurs på dagtid mellom 08:45 og 15:30
  • Kveldskurs holdes mandager og onsdager fra 18:00-20:30. Her vil det tilbys norskkurs fra nivå A1 til nivå B2, kurstilbud vil variere i forhold til antall påmeldte.

 

Registrering

Vi ser gjerne at du oppsøker kontoret vårt for å registrere deg. Henvend deg per telefon 62 56 36 80 eller mail for å gjøre avtale. Mandager klokka 09.00 kan du komme til registrering uten avtale.

 

Du finner oss her.