Hamar læringssenter ligger sentralt i Hamar, og driver opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere bosatt i Hamar kommune. Dette gjelder først og fremst personer som har rett til gratis opplæring, men vi selger også opplæring til andre grupper innvandrere.  

Opplæringen er nivåbasert, og vi jobber for å nå nasjonale mål som fører fram til norskprøven, eller så langt en rekker innenfor gitt timeramme. Det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap. Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom.

Registrering

Vi ser gjerne at du oppsøker kontoret vårt for å registrere deg. Henvend deg per telefon 62 56 36 80 eller mail for å gjøre avtale. Mandager klokka 09.00 kan du komme til registrering uten avtale.

 

Du finner oss her.