Hamar har jobbet mye for å gjøre Hamar til en enda bedre sykkelby. Korte avstander og flatt landskap legger godt til rette for sykling i byen vår. Trafikksikkerheten blir bedre, skoleveiene blir tryggere, og i tillegg er sykling bra for både miljø og helse. Det finnes altså mange gode grunner til å bruke sykkelen!

Banner Sykkelbyen Hamar

 

Lenker: