Hvis du ønsker å drøfte system- og individsaker med HIPPT, kan du fylle ut vedlagte skjema. 

NB! Skjemaet skal leveres spespedkoordinator/ledelsen ved skolen.

Gå til skjema for kontaktmøte.