Hvis du ønsker å drøfte system- og individsaker med HIPPT, kan du fylle ut vedlagte skjema. 

NB! Skjemaet skal leveres spes.ped.koordinator/ledelsen ved skolen.

Gå til skjema for kontaktmøte.