Kommunene er i gang med en omfattende registrering av alle disse anleggene. De som bor i nærheten av offentlige avløpsledninger vil bli pålagt å knytte seg til disse. De som ikke bor i nærheten av offentlige ledninger, og som har anlegg uten utslippstillatelse, eldre anlegg av for dårlig kvalitet og defekte anlegg, vil få pålegg om utbedring.

Er du en av de som mottar et slikt pålegg, kan du få mer informasjon om hva du skal gjøre ved å trykke her.

Selv om det er mindre enn 10 % av kommunens innbyggere som er tilknyttet mindre avløpsanlegg, er utslippene en viktig kilde til forurensning i form av bakterier og fosfor. Tarmbakterier gir hygieniske problemer, mens fosfor bidrar til algevekst og gjengroing i vassdragene. Store mengder næringsstoffer og bakterier kan begrense bruken av elver og innsjøer og setter det biologiske mangfoldet i fare.

Ditt avløpsanlegg kan forurense din egen eller andres drikkevannskilde, uten at du selv er klar over det. Urenset avløpsvann kan også gjøre nærmiljøet lite hyggelig. Du kan slippe ut urenset avløpsvann uten å ane det selv. At vannet bli  borte når "du trekker i snora" har ingen sammenheng med hvor godt vannet blir renset.

Vannet renner nedover og nedstrøms finner vi Mjøsa, som er kommunens drikkevannskilde. Ditt bidrag til miljøet er derfor viktig for vannet vårt.

Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg