Med privat avløpsanlegg menes her alle anlegg for avløpsvann som ikke ledes til offentlig nett. Disse anleggene transporterer vann fra vask, dusj, wc o.l til en eller annen form for renseanlegg på egen eiendom.

I Hamar er det ca. 850 boliger tilknyttet slike anlegg, mens det i Stange er ca. 2200.

Vi har følgende typer anlegg:

  • Infiltrasjonsanlegg
  • Tett tank
  • Minirenseanlegg
  • Sandfilter
  • Synkekum (ikke lenger godkjent)


Det finnes fortsatt noen som har direkte utslipp til grunn eller bekk. Det er også noen eiendommer med utedo/biodo. I tillegg er det en del fritidsboliger som har egne private løsninger.
 

Temaer vedrørende avløp

Arnkværn sugebil

Tømming av avløpsanlegg / septik (slamavskillere, tette tanker etc.)

Slamavskiller renner overKartlegging og opprydding
koigen sommer

 Vannforskriften

Lenke

Aktuelle nettsteder /
fagsider

Brosjyre

Aktuelle brosjyrer og publikasjoner

 
 


Gode råd:

Her kan du lese mer om avløp.

 Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg