Her er lenker til noen fagsider som kan være nyttige for deg som er interessert i vann og avløp. Gi oss gjerne beskjed hvis noen av lenkene ikke virker eller du vet om andre nyttige fagsider vi kan lenke opp til denne siden. Send en e-post til postmottak@hamar.kommune.no eller ring oss på tlf: 62510210

Vann:
NGU
Folkehelseinstituttet
Mattilsynet
Norsk vann
Norsk vannforening
Vannportalen
Vannkunnskap.no
NIVA - Vannovervåkning
Vann-Nett
Vannmiljø
Glommen og Laagens Brukseierforening
Vassdragsforbundet
Drikkevannsforskriften


Avløp:
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
Avløp.no
 

Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg