Veiledning til eiere av private drikkevannskilder

Har du din egen drikkevannskilde? Da er du kanskje en av dem som kan ha nytte av veiledningen på disse sidene. Mange av disse vannforsyningene har aldri vært gjenstand for tilsyn, kontroll eller vurdering fra helsemyndigheter og det stilles ikke krav om godkjenning av slike anlegg. Vi anbefaler alle å skaffe seg kunnskap om sin egen drikkevannskilde og hvordan denne bør følges opp! 

Her kan du lese alt du trenger å vite om drikkevann!

Brosjyrer for videre lesning: (klikk for å lese dem)

 Brosjyre for deg som har egen brønn.
Brosjyre for deg med egen brønn.
              

Brosjyren Vann så klart - forsiden.

Brosjyre om rent vann gitt ut av kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker i samarbeid med HIAS og Hedemarken Interkommunale brann- og feiervesen.

Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg

 

Kontaktinformasjon:
postmottak@hamar.kommune.no
postmottak@stange.kommune.no
Tlf: 62 51 02 10 (Hamar) eller 62 37 35 07 (Stange)
Postadresser:
Hamar kommune, byggesak og oppmåling, pb 4063, 2306 Hamar
Stange kommune, kommunalteknikk, pb 214, 2336 Stange