Ved å klikke på bildene nedenfor kan du se aktuelle brosjyrer og publikasjoner for dette fagfeltet.

Brosjyren Ren samvittighet - forsiden.Brosjyren "Ren samvittighet" forteller blant annet om Mjøsaksjonen med rensing av avløpsvannet. Utgitt 2009. 
Brosjyren Vann så klart - forsiden.

Vann så klart!
Brosjyre gitt ut av kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker i samarbeid med HIAS og Hedemarken Interkommunale brann- og feiervesen.
 

 
Brosjyre for deg som har privat drikkevann
Gitt ut av Stange og Hamar kommune.
 
 

Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg