Rapporteringen skal inneholde:

  • gnr / bnr
  • godkjent foretak
  • kart fra Hedmarken-kart eller Gemini VA i målestokk 1:1000
  • anboringsmål skal tegnes på
  • sidnr; dersom kartet er hentet fra Gemini VA
  • eventuelle merknader som er av betydning

Skjema som kan brukes: (nytt skjema kommer 2016)

Skjema for innmålingsdata stikkledninger

Les om ansvarsforhold ved felles stikkledninger