Rapporteringen skal inneholde:

  • gnr / bnr
  • godkjent foretak
  • kart fra Hedmarken-kart eller Gemini VA i målestokk 1:1000
  • anboringsmål skal tegnes på
  • sidnr; dersom kartet er hentet fra Gemini VA
  • eventuelle merknader som er av betydning

Skjema som kan brukes: (nytt skjema kommer 2016)

Skjema for innmålingsdata stikkledninger

MERK:
Alle eiendommer som er tilknyttet offentlige vann- og avløp, har private stikkledninger (vann- og avløpsrør) som er huseiers eiendom og ansvar.  Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget er i tilkoblingspunktet på offentlig ledning. Les mer om ansvarsforhold ved felles stikkledninger