Vi er 30 ansatte fordelt på to læresteder, Hamar læringssenter og avdeling Olsrud. Administrasjonen holder til i Folkets hus, Hamar

Rektor: Marie Gudlaug Holenbakken

90567845

marie.gudlaug.holenbakken@hamar.kommune.no

Kontor/sekretær:    
Grete Sivertsen  

 62563680 

 grete.sivertsen@hamar.kommune.no

Assisterende rektor: 
Per Christensen

 62563687  

 per.christensen@hamar.kommune.no

Rådgiver:  
Anette A. Lund    

 62563681

 anette.lund@hamar.kommune.no

 

Navn pedagogisk personale:

E-mail

Kian Barmala

kian.barmala@hamar.kommune.no

Ingrid Braaum

ingrid.braaum@hamar.kommune.no

Åse Marie Daleng

ase.marie.daleng@hamar.kommune.no

Tor Eivind Frøen

tor.eivind.froen@hamar.kommune.no

Ann Kristin Grefsheim

ann.kristin.grefsheim@hamar.kommune.no

Faramarz Houman

faramarz.houman@hamar.kommune.no

Anne Karlsen

anne.e.karlsen@hamar.kommune.no

Anne Grethe Kjelling

anne.grethe.kjelling@hamar.kommune.no

Pål Knutsen

pal.knutsen@hamar.kommune.no 

Randi Sund Kumar

randi.sund.kumar@hamar.kommune.no

Marta Magdalena Køhler

marta.magdalena.kohler@hamar.kommune.no

Ståle Martinsen

stale.martinsen@hamar.kommune.no

Trude Pedersen

trude.beate.pedersen@hamar.kommune.no

Hilde Marie Sandem

hilde.marie.sandem@hamar.kommune.no

Gry Van

gry.van@hamar.kommune.no

Bernt Wold

bernt.wold@hamar.kommune.no