Vi er 30 ansatte fordelt på to læresteder, Hamar læringssenter og avdeling Olsrud. Administrasjonen holder til i Folkets hus, Hamar. 

Ansatte ved Hamar læringssenter og avdeling Olsrud