Skolen, foreldrene og elevene har et FELLES ansvar for at skolen fungerer på en best mulig måte. FAU, elevrådet og driftsstyret er viktige supplement til skolens administrasjon.

Fra skolegården vår.