NavnRolle
Benjamin Johansen DemirovicLeder elevråd
 Rep. elevråd
 Rep. elevråd
Eva BekkelPolitisk representant
Kristian LieRep. pedagoger
Ingeborg FossumRep. pedagoger
Iren BakkenRep. andre ansatte
 Rep. foreldre
 Rep. foreldre
Mari FlagstadRektor/sekretær
  

Rektor/sekretær: Mari L. Flagstad (mari.lundsveen.flagstad@hamar.kommune.no)