Om vinteren går vi på ski.”Storebjørn” og ”Lillebjørn”

Skolefritidsordningen (SFO) er et pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske undervisningen for barn på 1.- 4. trinn. ”Lillebjørn” er base for 1.-2. trinn, mens ”Storebjørn” er base for 3.-4. trinn.

Generelt om SFO: 

 • SFO er en integrert del av skolens virksomhet og bygger på skolens formålsparagraf.
 • SFO-tilbudene i Hamar kommune har egne vedtekter som alle foreldre/foresatte med barn i SFO får.
 • SFO skal preges av barns behov for trygghet, omsorg, lek, kulturaktivitet og sosial læring.
 • Bemanningsnorm ved SFO’ene i Hamar kommune er én voksen pr. 15 barn, og én pedagog pr. 40 barn.
 • Storhamar SFO utarbeider egen årsplan som deles ut i løpet av høsten. Vår visjon er: ”Trygge barn som trives”.
 • Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for innholdet og tilsatte.
 • SFO har en leder med pedagogisk utdanning, som har det daglige administrative og pedagogiske ansvaret.
 • Alle ansatte i SFO er primærkontakter på enkelte trinn.
 • Det er 1 måneds oppsigelse av plassen fra 1. og 15. i måneden. Ved oppsigelse levert etter 1. april må det betales for plassen ut juni.
   

Åpningstider: 

 • SFO er åpent 11 måneder i året; Dvs. stengt fire uker i juli og ved 5 planleggingsdager.
  Sommeren 2021 holder SFO stengt i uke 27, 28, 29 og 30.
  I tillegg holder SFO stengt planleggingsdagene 11., 12. og 13. august. 
 •  ”Lillebjørn” er åpent for alle kl. 07.30 - kl. 08.15 med plass på SFO (etter kl. 08.15 går 2.- 4. trinn ut, der har skolen inspeksjon).
 • I høstferier o.l. har vi åpent kl. 07.30 – kl.16.30
 • Kontakt: SFO-leder   Mattis Nyhagen      971 98 332