Hamar har flere områder som egner seg for rullestolbrukere, barnevogner, rullatorer og lignende. Vi gir her en oversikt over status på disse områdene, og skriver litt om de ulike plassene. Klikk på navnet for mer skriftlig info og flere bilder. Kartlenken kan være en fin veiviser.
 

Tursti i Klukhagan.
Barnevogner på tur i Ankerskogen.
Gåsbu - naturstien
Skog rundt Puttsjøen.
Stien langs Koigen.KLUKHAGAN:
Turstien med adkomst Stafsbergvegen. Lengde: 2-3 km hele runden.

Adkomst:

 • Adkomst v/Klukhagan barnehage:
  Lite P-plasser på dagtid.
 • Adkomst Stafsbergvegen
  Lite P-plasser på dagtid - nærmeste er Klukstuen omsorgssenter.
 • Adkomst Olav Trygvasons gate:
  Parkering langs kanten av vegen.
  Steiner, røtter i underlaget gjør det vanskelig for rullestolbrukere fra denne adkomsten

Standard på stien:

 • Godt dekke for rullestoler i 2/3 deler av traseen.
 • Lys i deler av traseen/lysløype
 • Siste 1/3 er litt for smal med steiner og røtter og ødelagte broer, men kan benyttes for gående
 • Ikke hvileplasser/benkerANKERSKOGEN
Barnevogner på tur i Ankerskogen.Lengde: 1 km hele runden.

Adkomst:
Stor parkeringsplass ved Ankerskogen svømmehall.

Standard på stien:

 • Tilgjengelig for rullestoler alle adkomster og godt dekke.
 • Stor bredde
 • Lys hele runden.
 • Barn på ski i Ankerskogen.Oppkjørte løyper vinterstid:
  Lenke til www.skisporet.no
 • Få hvileplasser/benker

GÅSBU - NATURSTIEN:
Gåsbus natursti med rasteplasser.Lengde: 3 km hele runden.

Adkomst: Stor P-plass ved bommen på Gåsbuvegen (ved kafeteriaen).Adkomst rundt kiosken.

Standard på stien:

 • Noe bratt start første 100 meter fra P-plassen. Deretter ganske brei vei, men noe steinete innimellom. Noe dårlig vedlikehold og en del skader på stien etter flom. Det kan derfor være utfordrende å komme rundt med barnevogner og rullestoler.
 • Standarden på stien ivaretas av Vang Allmenning. 
 • Koier og gapahuker langs stien og noen benker
 • Lekeplasser for barn med husker.
 • Mange hvileplasser, benker og bord.
 • Handicaptoalettet langs naturstien.Flere utedoer og en for rullestolbrukere.
 • Utkikkstårn  - sikkert for barn å klatre i.
 • Informasjon om dyr, terreng og geologi underveis.


   

 

 

 


PUTTSJØEN
Skog ved Puttsjøen.Tilrettelagt fiskeplass med brygge innenfor Gåsbu.

Adkomst: Fortsett fjellvegen forbi bommen.

STRANDPROMENADEN
Stien langs Koigen.Lengde: Du kan gå hele strekningen fra Stangebrua til Ringsakers grense. 2-3 km.

Adkomst: P-plasser er tilrettelagt ved Koigen og på Hedmarksmuseet. Ellers parkering nesten hvor som helst langs de Mjøsnære vegene.  

Standard på stien:

 • Generelt god standard med grusdekke.
 • Ved Torp legesenter må man ut på asfaltert vei i ca. 100 m da det er utilgjengelig sti.
 • Hvilebenker  v/ Koigen.
 • Ved Domkirkeodden.Flere badesteder og en tilrettelagt rampe for rullestolbrukere på Koigen.
 • Delvis tilgjengelig hele året.