Skolefritidsordningen ved Lovisenberg skole er et omsorgs- og aktivitetsstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. trinn. På Lovisenberg skole skal SFO ivareta ungenes behov for omsorg, trygghet og sosial læring, samt gi mulighet utfoldelse av kulturaktiviteter, kreativitet og fri lek.

SFO har tilhold i grendehuset og disponerer der samlingsrom, gymsal, kjøkken og garderober. I tillegg disponeres skolens øvrige rom av SFO ved behov. Skolens flotte utearealer benyttes også aktivt gjennom hele året.

Skoleuka på SFO har noen faste ukeinnslag. Onsdag er fast aktivitetsdag, med styrte aktiviteter som barna kan velge mellom. Aktivitetene varierer gjennom året. På tirsdag og torsdag serveres det måltid i skolens kantinerom. De øvrige dagene har barna med egen matpakke. Hver fredag er det korsangtilbud i regi av kulturskolen for elever på 2. og 3.trinn, og hver annen fredag er det 4.trinnsklubb for elever på 4.trinn.

På SFO markeres også ulike årstider og høytider med temauker, aktiviteter og arrangementer.

Åpningstider:

Morgen: 07.30-08.30

Ettermiddag: 13.00-16.30

Skoleåret 2013/14 er det til sammen 55 elever fra 1. til 4. trinn og 5 faste voksenpersoner på SFO.