Kulturkalender for Hamarregionen

Her kan du sjekke hva som rører seg på kulturfronten!
Du kan også selv melde inn arrangementer.


Lykkelig som frivillig!
Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Sosiale relasjoner er viktige for lykke. Det kommer fram i en artikkel fra Forskning.no

- Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom lykke og det å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og på individnivå. Frivillige tilbringer mindre tid på å gruble over egen elendighet, og er mer optimistiske og kan derfor bruke energien sin mer effektivt, sier professor Ruut Veenhoven, ved Erasmus University Rotterdam i Nederland.
(utdrag fra artikkel)

Frivillige kulturhusvenner i Hamar.

Frivillig.no

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige. Her kan du søke om det er noe frivillig arbeid som passer for deg. Nettsiden drives av Frivillighet Norge med midler fra Kulturdepartementet.

Organisasjoner, lag og foreninger kan registrere sin organisasjon på Frivillig.no. Dette vil gi både kommunen og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt og nasjonalt. Frivillig.no er gratis å bruke både for folk og organisasjoner.

Noen av Hamars mange frivillige!

Bilde fra Sankthansfest på Domkirkeodden