Klokkespillet i HamarFakta om klokkespillet:

  • Klokkespillet består av 24 klokker og spenner over to oktaver.
  • Klokkene har ulik størrelse og veier fra 29 til 680 kilo. Totalt 3,8 tonn.
  • Klokketårnet er tegnet av arkitekt Tor Kraft i Hamar.
  • Klokkene er programmert til å markere hver time fra 09.00 til 21.00.
  • Først spilles et tidssignal komponert av Bjørn Sverre Kristensen, deretter kommer klokkeslagene etterfulgt av en melodi.
  • Hver tredje time spilles en litt lengre melodi. Disse varierer med årstida.
  • Klokkene kan også spilles på manuelt via et klaviatur, og det er mulig å spille konserter.
  • Klokkespillet og dens plassering er unik for Hamar. Klokkespillet er et "offentlig instrument" som har blitt godt mottatt av innbyggerne.
  • Arbeidet med  oppfølging og gjennomføring samt vedlikehold og programmering av klokkespillet, finansieres av Hamar kommune. (Et samarbeid med Kultur og frivillighet og Plan, miljø og teknisk.)

Om musikken:
Det er blitt nedsatt en klokkespill-komité. I komitéen sitter Bjørn Sverre Kristensen, Høyskolen i Hedmark, Morten Sanner, Toneheim folkehøgskole og Trond Våge, domkantor Hamar domkirke.  Komitéen samarbeider med klokkenist Vegar Sandholt i forhold til klokkespillfaglig kompetanse. 

Musikken endres med årstida. Vinterprogrammet iverksettes 15. oktober og går til 14. april, avbrutt av et adventprogram 1. – 23. desember, og et juleprogram 24. desember – 6. januar (de hellige tre kongers aften). Sommerprogrammet spilles fra 15. april og fram til 14 oktober.


Komiteen har valgt ut følgende melodier i år:

SOMMERREPERTOARET:
Kl. 09.00: Den blomstertid 
Kl. 10.00: Alle fugler
Kl. 11.00: Lille måltrost
Kl. 12.00: Jeg vet et lerkerede
Kl. 13.00: En villand svømmer stille
Kl. 14.00: Å, var jeg en sangfugl
Kl. 15.00: Jeg gikk en tur på stien 
Kl. 16.00: Du vesle fugl
Kl. 17.00: Pål sine høner 
Kl. 18.00: Fløy en liten blåfugl
Kl. 19.00: Lille postbud, min due
Kl. 20.00: Rett som ørnen stiger
Kl. 21.00: Fager kveldsol smiler

1. mai:
Kl. 09.00: Internasjonalen 
Kl. 10.00: Seieren følger våre faner    
Kl. 11.00: Bandiera rosso la trionferà    
Kl. 12.00: Vi bygger landet
Kl. 13.00: Marseillesen (Vil du kjempe for rett og for orden) 
Kl. 14.00: Frihetens forpost   
Kl. 15.00: Hasta siempre 
Kl. 16.00: ANC-hymnen (N’Kosi Sikeleli Afrika)
Kl. 17.00: Til ungdommen    
Kl. 18.00: Revolusjonens røst    
Kl. 19.00: Bella Ciao       
Kl. 20.00: El pueblo unido   
Kl. 21.00: Internasjonalen    

17. mai:
Kl. 09.00: Ja, vi elsker                
Kl. 10.00: 17. mai er vi så glad i       
Kl. 11.00: Der Nordhavet bruser       
Kl. 12.00: Kongesangen                
Kl. 13.00: Norge i rødt, hvitt og blått        
Kl. 14.00: Vi ere en nasjon vi med        
Kl. 15.00: Jeg vil verge mitt land      
Kl. 16.00: Gud signe Noregs land        
Kl. 17.00: Sønner av Norge          
Kl. 18.00: Mellom bakkar og berg       
Kl.19.00: Blant alle lande           
Kl. 20.00: Fagert er landet           
Kl. 21.00: Gud signe vårt dyre fedreland   

VINTERREPERTOARET:
Kl. 09.00: I Østen stiger solen opp
kl. 10.00: Jeg snører min sekk
kl. 11.00: Det snør, det snør
kl. 12.00: Herre Gud, ditt dyre navn og ære
kl. 13.00: Hu hei hvor er det vel friskt og lett 
kl. 14.00: Bjørnen sover
kl. 15.00: Millom bakkar og berg
kl. 16.00: Fager kveldssol
kl. 17.00: Om kvelden når det mørkner
kl. 18.00: So, ro, lille mann
kl. 19.00: Byssan lull
kl. 20.00: Gjendines bådnlåt
kl. 21.00: Vuggevise av Brahms


ADVENTSREPERTOARET: 
Kl. 09.00: Santa Lucia (06)
Kl. 10.00: Gjør døren høy
Kl. 11.00: Nisser og dverge
Kl. 12.00: Folkefrelsar til oss kom
Kl. 13.00: Hvem er... (Jul i Skomakergaten)
Kl. 14.00: Det bor en baker
Kl. 15.00: På låven sitter nissen
Kl. 16.00: Mot jul
Kl. 17.00: Nå tenner vi vår adventskrans
Kl. 18.00: Musevisa
Kl. 19.00: Tenn lys
Kl. 20.00: I himmelen, i himmelen
Kl. 21.00: Eg veit i himmerik ein borg
 
JULEMUSIKK: 
kl. 09.00: Kling no klokka (jul 06)
kl. 10.00: Det hev ei rose sprunge
kl. 11.00: Deilig er den himmel blå 
kl. 12.00: Romjulsdrøm 
kl. 13.00: Jeg synger julekvad
kl. 14.00: Et barn er født i Betlehem
kl. 15.00: Det kimer nu til julefest 
kl. 16.00: Julekveldsvise
kl. 17.00: Glade jul
kl. 18.00: Det lyser i stille grender
kl. 19.00: Jeg er så glad hver julekveld
Kl. 20.00: Deilig er jorden (jul 06)
kl. 21.00: Mitt hjerte alltid vanker 

------------

Bakgrunn for klokkespillet:
I forbindelse med Hamars 150-års-jubileum i 1998, tok Eivind Grønlien og Jan Aaltvedt initiativ til å få til en gave til byen. Fem bedrifter: Sparebanken Hedmark, Gjensidige Nor, Norsk Tipping, KA. Rasmussen og Eidsiva Energi ville alle støtte opp om klokkene, og de ble satt i bestilling. Pris ca 1 million kroner.

Men kommunen brukte tid på å finne penger til klokketårn og ulike plasseringer ble diskutert. Først i 2003 ble det bestemt at tårnet skulle stå i Mjøsa - utenfor Skibladnerbrygga - og arbeidene med tårnet ble påbegynt vinteren 2004. Kostnad for Hamar kommune 1,3 millioner kroner.

Bildene under viser den offisielle åpningen 25.mai 2004 klokka 12.00. Det regnet, men folk møtte opp i stort antall til denne merkedagen for Hamar.
 

Giverne overrekker klokkespillet En smilende ordfører tar imot gaven.
Giverne overrekker klokkespillet En smilende ordfører tar imot gaven
Veterankorpset spiller i anledning åpningen av klokkespillet. Bjørn Sverre Kristenesen og Per Edvard Hansen spiller på klokkene slik at alle får høre klangen.
Veterankorpset spiller i anledning åpningen av klokkespillet. Bjørn Sverre Kristensen og Per Edvard Hansen spiller på klokkene slik at alle får høre klangen.