Akkurat nå i oktober 2020:

Det er dessverre utfordringer med klokkspillet vårt for øyeblikket. En jordfeil på kabelen til klokkespillet gjør at det ikke spiller. Det er ikke mulig å finne ut av feilen før til våren når vannstanden er lav nok til å sjekke ledningen, på bunnen og/eller med lift opp i tårnet. 

   

  Vintermusikk 2020

  Kl. 09: God morgen (W. Wehrli)

  Kl. 10: Morgensol om landet lyser (trad.)

  Kl. 11: På ski (Norsk folketone / H. Tveiten)

  Kl. 12: Reven og rotta og grisen (Trad. norsk folketone)

  Kl. 13: Det snør, det snør, tideli-bom (Christian Hartmann / Torbjørn Egner)

  Kl. 14: Jeg snører min sekk (Mads Berg / Masrgrethe Munthe)

  Kl. 15: Dei gamle fjell i syningom (Ivar Aasen)

  Kl. 16: Du og jeg og dompapen (Arthur Högstedet / Alf Prøysen)

  Kl. 17: Vi tenner våre lykter (Sølvin Refvik / Hilde Myran)

  Kl. 18: De norske fjell (Edvard Grieg / Nordahl Rolfsen)

  Kl. 19: Prelude Harry Potter (John Williams)

  Kl. 20: Det ligger et land mot den evige sne (Rikard Nordraak / Bjørnstjerne Bjørnson)

  Kl. 21: Alveland (Olav Sande / Arne Garborg)

   

  Fakta om klokkespillet

  • Klokkespillet består av 24 klokker og spenner over to oktaver.
  • Klokkene har ulik størrelse og veier fra 29 til 680 kilo. Totalt 3,8 tonn.
  • Klokketårnet er tegnet av arkitekt Tor Kraft i Hamar.
  • Klokkene er programmert til å markere hver time fra 09.00 til 21.00.
  • Først spilles et tidssignal komponert av Bjørn Sverre Kristensen, deretter kommer klokkeslagene etterfulgt av en melodi.
  • Klokkene kan også spilles på manuelt via et klaviatur, og det er mulig å spille konserter.
  • Klokkespillet og dens plassering er unik for Hamar. Klokkespillet er et "offentlig instrument" som har blitt godt mottatt av innbyggerne.
  • Arbeidet med  oppfølging og gjennomføring samt vedlikehold og programmering av klokkespillet, finansieres av Hamar kommune. (Et samarbeid med Kultur og frivillighet og Plan, miljø og teknisk.)

  Klokkespillet

  Om musikken

  Det er blitt nedsatt en klokkespill-komité. I komitéen sitter Bjørn Sverre Kristensen, Høyskolen i Hedmark, Morten Sanner, Toneheim folkehøgskole og Trond Våge, domkantor Hamar domkirke. Komitéen samarbeider med klokkenist Vegar Sandholt i forhold til klokkespillfaglig kompetanse. 

  • Musikken endres med årstida. 
  • Klokkespillet følger den gamle primstaven som sier at 14. april er den første sommerdagen og 14. oktober den første vinterdagen. I utgangspunktet er det da et sommerprogram som spilles fra 14. april til 14. oktober, og et vinterprogram som spilles fra 14. oktober til 14. april. 
  • Men det legges inn eget advent- og juleprogram med juletoner!
  • Klokkespillet i Hamar er også det eneste klokkespillet i Norge som har spesialprogram for: Kvinnedagen, FN-dagen, 1. mai og 17. mai. Gøy å tenke på!

   

  Bakgrunn for klokkespillet

  I forbindelse med Hamars 150-års-jubileum i 1998, tok Eivind Grønlien og Jan Aaltvedt initiativ til å få til en gave til byen. Fem bedrifter: Sparebanken Hedmark, Gjensidige Nor, Norsk Tipping, KA. Rasmussen og Eidsiva Energi ville alle støtte opp om klokkene, og de ble satt i bestilling. Pris ca 1 million kroner.

  Men kommunen brukte tid på å finne penger til klokketårn og ulike plasseringer ble diskutert. Først i 2003 ble det bestemt at tårnet skulle stå i Mjøsa - utenfor Skibladnerbrygga - og arbeidene med tårnet ble påbegynt vinteren 2004. Kostnad for Hamar kommune 1,3 millioner kroner.