Klokkespillet i HamarFakta om klokkespillet:

  • Klokkespillet består av 24 klokker og spenner over to oktaver.
  • Klokkene har ulik størrelse og veier fra 29 til 680 kilo. Totalt 3,8 tonn.
  • Klokketårnet er tegnet av arkitekt Tor Kraft i Hamar.
  • Klokkene er programmert til å markere hver time fra 09.00 til 21.00.
  • Først spilles et tidssignal komponert av Bjørn Sverre Kristensen, deretter kommer klokkeslagene etterfulgt av en melodi.
  • Hver tredje time spilles en litt lengre melodi. Disse varierer med årstida.
  • Klokkene kan også spilles på manuelt via et klaviatur, og det er mulig å spille konserter.
  • Klokkespillet og dens plassering er unik for Hamar. Klokkespillet er et "offentlig instrument" som har blitt godt mottatt av innbyggerne.
  • Arbeidet med  oppfølging og gjennomføring samt vedlikehold og programmering av klokkespillet, finansieres av Hamar kommune. (Et samarbeid med Kultur og frivillighet og Plan, miljø og teknisk.)

Om musikken:
Det er blitt nedsatt en klokkespill-komité. I komitéen sitter Bjørn Sverre Kristensen, Høyskolen i Hedmark, Morten Sanner, Toneheim folkehøgskole og Trond Våge, domkantor Hamar domkirke.  Komitéen samarbeider med klokkenist Vegar Sandholt i forhold til klokkespillfaglig kompetanse. 

Musikken endres med årstida. Vinterprogrammet iverksettes 15. oktober og går til 14. april, avbrutt av et adventprogram 1. – 23. desember, og et juleprogram 24. desember – 6. januar (de hellige tre kongers aften). Sommerprogrammet spilles fra 15. april og fram til 14 oktober.

 

SOMMERREPERTOARET 2018:

Kl. 09.00: Morning has broken
Kl. 10.00: Fløytelåt
Kl. 11.00: Per Spelman
Kl. 12.00: Alle fugler
Kl. 13.00: Å, var jeg en sangfugl
Kl. 14.00: Den blomstertid
Kl. 15.00: Lille måltrost 
Kl. 16.00: Sønnavindsvalsen
Kl. 17.00: Summertime (George Gerswin)
Kl. 18.00: Så seile vi på Mjøsa (refreng)
Kl. 19.00: Rio Grande (Spanish ladies)
Kl. 20.00: Vandringsvise
Kl. 21.00: Vi skal ikkje sova bort sumarnatta

 

------------

Bakgrunn for klokkespillet:
I forbindelse med Hamars 150-års-jubileum i 1998, tok Eivind Grønlien og Jan Aaltvedt initiativ til å få til en gave til byen. Fem bedrifter: Sparebanken Hedmark, Gjensidige Nor, Norsk Tipping, KA. Rasmussen og Eidsiva Energi ville alle støtte opp om klokkene, og de ble satt i bestilling. Pris ca 1 million kroner.

Men kommunen brukte tid på å finne penger til klokketårn og ulike plasseringer ble diskutert. Først i 2003 ble det bestemt at tårnet skulle stå i Mjøsa - utenfor Skibladnerbrygga - og arbeidene med tårnet ble påbegynt vinteren 2004. Kostnad for Hamar kommune 1,3 millioner kroner.

Bildene under viser den offisielle åpningen 25.mai 2004 klokka 12.00. Det regnet, men folk møtte opp i stort antall til denne merkedagen for Hamar.
 

Giverne overrekker klokkespillet En smilende ordfører tar imot gaven.
Giverne overrekker klokkespillet En smilende ordfører tar imot gaven
Veterankorpset spiller i anledning åpningen av klokkespillet. Bjørn Sverre Kristenesen og Per Edvard Hansen spiller på klokkene slik at alle får høre klangen.
Veterankorpset spiller i anledning åpningen av klokkespillet. Bjørn Sverre Kristensen og Per Edvard Hansen spiller på klokkene slik at alle får høre klangen.